top of page

Seminarium SITPNiG – szkolenie dla jednostek organizacyjnych działających w ramach SITPNiG

W dniu 15 października 2018 roku w Sali konferencyjnej Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie odbyło się Seminarium – szkolenie dla jednostek organizacyjnych działających w ramach SITPNIG, poświęcone najważniejszym kwestiom związanym z polityką finansową i dyscypliną budżetową, oraz ochroną danych osobowych w SITPNiG. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Głównego, Oddziałów SITPNiG oraz Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa i jego Oddziałów, a także przedstawicielka Banku PKO SA pani Anna Kukułowicz. Było to już drugie tego typu szkolenie. Pierwsze odbyło się w listopadzie 2017 r

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: działalność SITPNiG – informacje ogólne; nowe zasady bankowości w SITPNiG; zasady rachunkowości w SITPNIG; obieg dokumentów w SITPNIG; zasady tworzenia budżetu; obieg dokumentów w OSIR; ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Na wstępie sekretarz generalny, Piotr Dziadzio przypomniał zebranym zapisane w statucie SITPNiG zasady zarządzania majątkiem Stowarzyszenia. W oparciu o te zasady Zarząd Główny w dniu 12.07.2018 podjął uchwałę nr 90e/XXXIX/2018, zgodnie z którą obsługa bankowa SITPNiG zostanie po podpisaniu umowy powierzona bankowi PKO SA z siedzibą w Warszawie. Konto podstawowe jest przypisane do Stowarzyszenia, natomiast Oddziały posiadać będą konta pomocnicze, co wynika z zapisów statutu i przepisów prawa. Przedstawicielka Banku a zarazem nasza opiekunka, Pani Anna Kukułowicz przedstawiła podstawowe zasady obsługi, opłaty i prowizje związane z prowadzeniem kont, tworzenie lokat, wyjaśniła zgłaszane przez uczestników wątpliwości związane z przejściem do PKO SA z innych banków. Do wyjaśnienia pozostały zagadnienia związane z wchodzącym w życie od 1.01.2019 r. tzw. split payment, czyli modelem podzielonej płatności dotyczącym podatku VAT. Po wyjaśnieniu tych zagadnień i ich skutków na rozproszoną działalność Stowarzyszenia możliwe będzie podpisanie umowy z bankiem PKO SA.

Główna księgowa SITPNiG, Małgorzata Kozdrój, przypomniała zasady rachunkowości obowiązujące w stowarzyszeniu, wprowadzone 1.09.2011 r. w formie dokumentu Polityka Rachunkowości SITPNiG, uaktualnionym w styczniu 2018 r. Następnie omówiła obieg dokumentów (również ten dokument został uaktualniony i zatwierdzony do stosowania w SITPNiG w styczniu 2018 r.), zasady właściwego opisu dokumentów księgowych, odliczania podatku VAT, a także najczęściej popełniane przez Oddziały błędy w tym zakresie. Te same zagadnienia dotyczące OSIR zaprezentowała główna księgowa OSIR – Bożena Żak-Kapusta.

Zagadnienia związane z obowiązującymi zasadami ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, wynikające z rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018 r. zaprezentowała Dominika Bernaś – Inspektor Danych Osobowych w SITPNiG. Przedstawiła ona podstawowe zasady stosowania obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane są przetwarzane, a także sposoby i metody ochrony tych danych.

W szkoleniu wzięło udział 18 osób praktycznie ze wszystkich Oddziałów w kraju. W czasie szkolenia poruszonych zostało szereg istotnych kwestii, ale również padały pytania dotyczące bieżącej działalności Oddziałów i poprawności prowadzenia dokumentacji księgowej.

139 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page