top of page

Współpraca polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego ze środowiskiem historyków i archiwistów


W dniach 8-9 listopada br. w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja zatytułowana: „Polski przemysł naftowy i gazowniczy (do 1939 roku). Historia – pamięć – dziedzictwo” zorganizowana pod Honorowym Patronatem Prezesa PGNiG Piotra Woźniaka. Jej organizatorami były Spółki i Instytucje wchodzące w skład grupy PGNiG jak: Polska Spółka Gazownictwa, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza oraz Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, a także Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Konferencja była częścią obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Udział w niej wzięli naukowcy z Polski oraz z Ukrainy reprezentujący osiem uniwersytetów z sześciu ośrodków akademickich (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie). Ponadto w Konferencji udział wzięli pracownicy naukowi z Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie, Biblioteki Naukowej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki oraz Muzeum Kopalnia w Bóbrce.

Podczas Konferencji przedstawiciele nauk humanistycznych zaprezentowali swój dorobek naukowy dotyczący polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego oparty w dużej mierze na unikatowych i nieznanych archiwaliach zdeponowanych w Polsce oraz poza jej granicami. Przybliżone zostały m.in. zasoby zlokalizowane w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie, Państwowym Archiwum Obwodu Lwowskiego, Państwowym Archiwum Obwodu Iwanofrankiwskiego czy też Archiwum Narodowym w Londynie. W trakcie Konferencji zaprezentowano również wykłady dotyczące rozwoju współczesnej branży gazowniczej w Polsce, co uwidoczniło zbieżność procesów zachodzących w przemyśle gazowniczym i naftowym od momentu jego narodzin w XIX wieku do czasów obecnych.

Wspomniana Konferencja była pierwszą próbą zbliżenia środowiska historyków i archiwistów z sektorem gospodarczym reprezentującym polski przemysł naftowy i gazowniczy. Próbą, która okazała się udaną, bowiem uświadomiła przybyłym uczestnikom jak wielkie możliwości badawcze kryją archiwa zlokalizowane na zachodzie oraz wschodzie Europy – archiwa, których zbiory są unikatową częścią polskiego dziedzictwa.

Foto Archiwum - Uniwersytet Pedagogiczny

110 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page