top of page

Publiczna obrona Rozprawy Doktorskiej Rafała Kudrewicza - Prezesa Oddziału Warszawa II

19 listopada 2018 roku na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH odbyła są publiczna obrona Rozprawy Doktorskiej naszego Kolegi, członka Zarządu Głównego SITPNiG, prezesa Oddziału SITPNIG Warszawa II Rafała Kudrewicza.


Tematem dysertacji było: Zmienność przestrzenna wybranych parametrów ziemskiego pola termicznego na obszarze polskich Karpat i zapadliska przedkarpackiego. Oryginalny tytuł pracy brzmi: Spatial distribution of the selected parameters of the terrestrial thermal field within the Polish Carpathians and the Carpathian Foredeep.

Streszczenie i główne tezy rozprawy zostaną opublikowane w najbliższym numerze Wiadomości Naftowych i Gazowniczych.


Serdecznie Gratulujemy


Foto archiwum SITPNiG

172 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page