top of page

Barbórka w Instytucie Nafty i Gazu - 30 XI 2018


Tegoroczna Barbórka w Instytucie Nafty i Gazu w Krośnie, która odbyła się 30 listopada miała charakter szczególny, przypadała bowiem w roku jubileuszowym 100-lecia odzyskania niepodległości. Stwarzało to niepowtarzalną okazją do przypomnienia wybitnego wkładu podkarpackich naftowców w patriotyczną działalność niepodległościową zmierzającą do odrodzenia państwa polskiego. Pracownicy nafty z wielką pasją, nie szczędząc sił, pieniądza i krwi byli kadrą organizującą przed stu laty na Podkarpaciu zryw powstańczy. Dotyczy to zarówno właścicieli przedsiębiorstw naftowych jak i prostych robotników z okolicznych kopalń. Ocenia się, że z samej ziemi krośnieńskiej w patriotycznych działaniach wzięło udział ponad 600 osób. Przykładem niech będą wielkie manewry, jakie zorganizowano pod Krosnem w czerwcu 1914 roku z udziałem naftowych drużyn Strzelca, pod komendą Józefa Piłsudskiego. Podkreśla to również emblemat naftowców w postaci świdra udarowego, który pod herbem miasta znalazł się na tarczy niepodległościowej Krosna .

W pierwszej części obchodów tegorocznej Barbórki z udziałem przedstawicieli władz miasta Krosna, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Zespołu Szkół Naftowych, przedsiębiorstw naftowych PGNiG Technologie i Exalo, Muzeum Przemysłu Naftowego i SITPNiG w sali konferencyjnej Instytutu odbyła się konferencja naukowo-historyczna, w której wygłoszono okolicznościowe referaty:

1) ,,100-lecie odzyskania niepodległości. Udział naftowców w organizacjach patriotycznych i Legionach Polskich", autorzy Janusz Pudło, Jan Sęp, Tadeusz Wais.

2) ,,August Nieniewski - Sylwetka żołnierza i naftowca", autor Jan Lubaś

W pierwszym z nich na tle ogólnej sytuacji politycznej ówczesnego okresu przedstawiono działalność niepodległościową środowiska naftowców. W drugim w sposób bardziej szczegółowy sylwetkę jednego z najwybitniejszych spośród nich, geologa i żołnierza Augusta Nieniewskiego, pierwszego kierownika działającego w latach 1931-1939 Instytutu Przemysłu Naftowego w Krośnie - prekursora obecnego INiG-PIB, kawalera krzyża orderu Virtuti Militari. W holu Instytutu odsłonięto okolicznościową tablicę pamiątkową, poświęconą tej postaci.

Uroczystości zakończyło tradycyjne spotkanie barbórkowe w sali kanadyjki w Muzeum w Bóbrce z udziałem połączonego Zespołu muzycznego Krakus AGH i pracowników naszego Instytutu. Odbyło się tradycyjne pasowanie na górnika naftowca łącznie ze skokiem przez skórę i świder.


Foto archiwum INiG-PIB

53 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page