top of page

Seminarium branżowe Oddziału w Krakowie w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym

W dniu 03.04 2019 r. w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie, ul. Lubicz 25A, dzięki zaangażowaniu Iwony Korneckiej oraz przy wsparciu Dyrekcji Instytutu, odbyło się seminarium branżowe. Seminarium zostało zorganizowane pod patronatem Zarządu SITPNiG Oddziału w Krakowie wraz Kołem SITPNIG działającym przy Instytucie. Podczas seminarium zostały przedstawione cztery referaty. Na wstępie Dyrektor INiG-PIB, prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska pokrótce zaprezentowała zakres działalności merytorycznej swojej firmy. Przedstawiła różne formy aktywności Instytutu oraz ich efekty na przestrzeni kilku ostatnich lat. Instytut, wbrew nazwie prowadzi szeroką działalność na polu nie tylko związanym z przemysłem poszukiwawczym oraz gazowniczym i naftowym, ale również: ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii oraz elektroenergetyką. Następnym w kolejności było wystąpienie dra Piotra Kapusty pod tytułem "Wyzwania stojące przed mikrobiologią naftową w drugiej dekadzie XXI wieku". Autor w porywający sposób mówił o mikroorganizmach w przestrzeniach podziemnych magazynów gazu, ich funkcjonowaniu w tym środowisku i sposobach radzenia sobie z wytwarzanymi przez nie w procesach metabolicznych związkami siarki. Przedstawił również metody wykorzystywania mikroorganizmów od usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z gruntów. Kolejnym mówcą był dr inż. Jacek Jaworski, który w referacie pod tytułem "Inteligentne opomiarowanie w gazownictwie - analiza wybranych zagadnień" przybliżył słuchaczom najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania popytem poprzez tzw. inteligentne opomiarowanie i sterowanie systemami gazowniczymi. Ostatnim prelegentem była pani dr Martynika Pałuchowska, która wyjaśniła obecnym tajemnicze oznakowania, które pojawiły się ostatnio na dystrybutorach paliwa pracujących na stacjach benzynowych w naszym kraju. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z oznaczeniem paliw obecnie dostępnych jak i paliw przyszłości. Po seminarium, w budynku INiG-PIB odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału SITPNiG w Krakowie, na którym omówione zostały bieżące sprawy formalne i organizacyjne.Foto archiwum SITPNiG O/ Kraków

106 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page