top of page

Wizyta na Terminalu

Członkowie Koło Poznań wzięli udział w wyjeździe naukowo-technicznym pn. „Magazynowanie i regazyfikacja LNG na przykładzie Terminala LNG w Świnoujściu". Wyjazd odbył się 31 maja br.

Wzrost znaczenia LNG w ostatnich latach związany jest z ogólnym wzrostem zapotrzebowania na gaz ziemny. Ogromne znaczenie ma także lokalizacja złóż gazu w tych rejonach świata, które trudno połączyć rurociągami z krajami będącymi głównymi odbiorcami tego paliwa. Wykorzystanie skroplonego gazu ziemnego, który zajmuje ok. 600 razy mniejszą objętość, pozwala na dywersyfikację dostaw, jest również znakomitą metodą pokrywania szczytowych zapotrzebowań na gaz. Powstanie terminalu LNG w Świnoujściu pozwoliło na odbieranie skroplonego gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie, co przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Obecna zdolność przeładunkowa terminalu wynosi 5 mld m³ rocznie. Na terenie terminalu zlokalizowane są także dwa kriogeniczne zbiorniki do procesowego magazynowania LNG o pojemności 160 tys. m³ każdy.

Foto. 4. Podczas wyjazdu na Terminal LNG w Świnoujściu uczestnicy zapoznali się ze sposobem dostarczania i składowania LNG oraz procesem jego regazyfikacji na tym bardzo ważnym, strategicznym obiekcie, foto: archiwum Koła Poznań

24 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page