top of page

81 Konferencja i Wystawa EAGE Londyn 3-6 czerwca 2019


Doroczna Konferencja i Wystawa EAGE odbyła się w tym roku w Londynie w pawilonach wystawowych ExCel w dniach 3 - 6 czerwca. Wydarzenie zgromadziło ponad 6000 zarejestrowanych uczestników, przedstawionych zostało ponad 1000 prezentacji w formie wykładów i posterów, zaś powierzchnię 17000 m2 zagospodarowało 350 wystawców prezentujących firmy, ich produkty i osiągnięcia techniczne. Konferencja odbyła się pod hasłem „Embracing change - creativity for the future ” identyfikującym największe wyzwania obecnego czasu.

Nasze Stowarzyszenie (SITPNiG) aktywnie uczestniczyło w konferencji oraz prezentowane było na własnym stoisku, na którym odbywały się spotkania z przedstawicielami Zarządu EAGE oraz krajowych i lokalnych oddziałów EAGE i stowarzyszeń związanych z naukami o ziemi (geoscience).

W trakcie Annual General Meeting for Members, sesji inauguracyjnej Konferencji oraz wydanego przez Prezesa EAGE roboczego przyjęcia w Tower Bridge została przedstawiona oraz zaakceptowana działalność organizacyjna i finansowa EAGE w ostatnim roku, założenia planu organizacji na następny rok, a także zaaprobowana propozycja Zarządu w sprawie powołania na funkcję Prezesa EAGE na następną roczną kadencję Everharda Muijzert, dotychczasowego Sekretarza – Skarbnika w Zarządzie. Zastąpił on Jean-Jacques Biteau, który doczekał się szczerze entuzjastycznych podziękowań za swoją działalność na stanowisku prezesa za ostatnie dwa lata. Wśród wręczonych wyróżnień i nagród za działalność organizacyjną na szczególną uwagę zasługuje nagroda dla grupy studentów AGH z Krakowa dla najlepszego EAGE Local Student Chapter. Ta sama grupa polskich studentów zdobyła pierwsze miejsce (na 18 uczestniczących zespołów z całego świata) w wymagającym obszernej wiedzy konkursie z zakresu nauk o ziemi (geoscience) i związanych z nimi zagadnień biznesowych GeoQuiz.

W czasie Konferencji miały miejsce wydarzenia specjalne, wśród nich cztery sesje – fora tematyczne prowadzone przez wybitne osobistości nauki i biznesu obejmujące:

- Getting Fit for the Future - What Will the Oil & Gas Industry Look Like in 2030 and Beyond

- Delivering the World's Low Carbon Energy Needs

- The Roles of Geoscientists & Engineers in the Changing Energy and Technology Landscape

- New Technologies for Geoscience and Engineering

oraz sesje dedykowane: Women in Geoscience Session, Young Professionals Session oraz EU Affairs.

Na powierzchni wystawowej uwagę przyciągały wydzielone strefy, m.in. Start-up Area i Digital Transformation Area, Career Advice Centre.

Na wystawie technicznej Polskę reprezentowały prowadząc własne stoiska Geofizyka Toruń S.A. , Geopartner Sp. z o.o, GK Processing oraz Polish Geological Institute -NRI.

Konferencji towarzyszyło 20 warsztatów zawodowych (workshops), 3 jednodniowe szkolenia (Short Courses) i 3 wycieczki geologiczne.

Podczas spotkań z przedstawicielami zarządu EAGE przedstawiciele SITPNiG rozmawiali na temat możliwych form współpracy SITPNiG i EAGE. Rozważany jest udział EAGE w 2020 r. w Kongresie Naftowców i Gazowników oraz możliwość współorganizacji podczas niego sesji młodych profesjonalistów. Również istnieje możliwość zorganizowania w Polsce dorocznej konferencji geofizyki inżynierskiej EAGE Near Surface Division w 2022 roku. Współpraca SITPNiG z EAGE rozpoczęła się w roku 2004 i trwa do dzisiaj. W ciągu tego okresu zorganizowano wiele wspólnych kursów zawodowych oraz spotkań i wizyt. Obie strony wyrażają chęć kontynuacji dalszej współpracy. SITPNiG ma status organizacji stowarzyszonej (Associated Society) z EAGE.

Doroczne spotkanie zakończone zostało w Londynie uroczystym i obfitującym w ciekawe spotkania wieczorem w

Muzeum Historii Naturalnej. Następna Doroczna Konferencja i Wystawa EAGE odbędzie się w Amsterdamie w dniach 8 do 11 czerwca 2020.


Foto archiwum SITPNiG

76 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page