top of page

Posiedzenie Światowej Rady Naftowej Sankt Petersburg 22-23 czerwca 2019 r.

Posiedzenie Światowej Rady Naftowej miało miejsce na terenie Uniwersytetu Górniczego w Sankt Petersburgu. Uniwersytet ten jest najstarszą rosyjską uczelnią techniczną i jedną z najstarszych uczelni technicznych w Europie. Został założony 21 października 1773 r. przez cesarzową Katarzynę Wielką, która zrealizowała zaproponowany przez Piotra Wielkiego i Michaiła Łomonosowa pomysł szkolenia inżynierów dla górnictwa i przemysłu metalowego.


Uniwersytet Górniczy „Gornyj”- główne wejście. Fot. Piotr Dziadzio22 czerwca, przed rozpoczęciem głównego posiedzenia Światowej Rady Naftowej (WPC), której Polska jest członkiem od 1988 roku, odbyło się posiedzenie Zarządu WPC oraz posiedzenie Komitetu Młodych Profesjonalistów (WPC YP). Tego też dnia odbyło się posiedzenie Komitetu Programowego Kongresu w Houston, na którym omówiono stan organizacyjny Kongresu. Podsumowaniem pierwszego dnia było zwiedzenie Uniwersytetu i Muzeum Geologicznego.


Uniwersytet Górniczy „Gornyj”- fragment ekspozycji skał i minerałów. Fot. Piotr Dziadzio


23 czerwca wszystkie kraje, które kandydowały do organizacji 24 Światowego Kongresu Naftowego w 2023 roku, miały swoje 15 minutowe prezentacje. Komitety Narodowe Argentyny, Azerbejdżanu, Kanady, Kazachstanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich zaprezentowały swój potencjał organizacyjny i przekonywały, dlaczego to właśnie ten kraj ma najlepsze warunki i jest najlepiej przygotowany do organizacji tak prestiżowego dla branży naftowej wydarzenia.


Obrady Światowej Rady Naftowej. Fot. Piotr Dziadzio


Po prezentacjach odbyło się posiedzenie Światowej Rady Naftowej, w którym uczestniczyło 41 krajów członkowskich spośród prawie 70 należących do tej międzynarodowej organizacji.

Na posiedzeniu przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia w Astanie oraz przedstawione zostały informacje o pracach WPC w okresie od poprzedniego posiedzenia, a w szczególności aktywność prezydenta Tora Fjaerana i wiceprzewodniczących odpowiedzialnych za prace programowe kongresu, finanse, członkostwo nowych kandydatów do WPC i marketingu. W podsumowaniu zaprezentowano krótko stan organizacyjny kongresu w Houston w 2020 roku.

Najważniejszym jednak wydarzeniem tego posiedzenia Światowej Rady Naftowej był wybór, spośród zgłoszonych kandydatur, organizatora 24 Światowego Kongresu Naftowego. Podczas 4 rund głosowania, co wynikało z wyrównanej ilości głosów na każdego z kandydatów, w ostatecznym pojedynku Kanada uzyskała 21 głosów (w stosunku do Azerbejdżanu - 20 głosów) i stała się oficjalnym organizatorem 24 Światowego Kongresu Naftowego w 2023 roku. Miejscem kongresu będzie Calgary. Tak wyrównanego i emocjonalnego głosowania dawno WPC nie pamięta.


Podpisanie umowy na organizację 24 Światowego Kongresu Naftowego przez Denis’a Painchaud’a Przewodniczącego WPC Canada (z prawej) i Pierce Riemer’a – Dyrektora Biura WPC (z lewej). Fot arch. WPC.

Zakończenie posiedzenia Światowej Rady Naftowej, a równocześnie rozpoczęcie 6 Forum Młodzieży pt. „Forum Przyszłych Liderów” odbyło się w Teatrze Maryjskim, gdzie swoje wystąpienia mieli Tor Fjaeran - Przewodniczący WPC, Minister Energii Rosji - Aleksander Novak, Przewodniczący WPC YP - Stephane Rousselet oraz Przewodnicząca YP Rosji - Vlada Streletskaya. Całość zakończyła się baletem romantycznym w 2 aktach pt. „Giselle”.


Foto archiwum SITPNiG, archiwum WPC

102 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page