top of page

Uroczyste, „Barbórkowo – Świąteczne” spotkanie Koła Seniora SITPNiG przy Oddziale Warszawa II

Tegoroczne spotkanie odbyło się 11 grudnia w Centrum Szkolenia Gazownictwa na terenie siedziby PGNiG S.A. w Warszawie, bowiem Muzeum Gazownictwa – gdzie tradycyjnie odbywały się dotychczasowe spotkania, jest w generalnym remoncie i przebudowie. Na spotkanie, oprócz licznych członków Koła, przybyli Specjalni Goście: Wiceprezes Federacji NOT kol. Stefan Góralczyk, Sekretarz Generalny SITPNiG kol. Rafał Kudrewicz oraz Prezes Oddziału Warszawa II kol. Robert Rostkowski.

Spotkanie otworzył i prowadził Przewodniczący Koła kol. Andrzej Macheła-Olszacki, który po przywitaniu Gości oraz członków Koła poprosił o uczczenie chwilą ciszy zmarłego 13 listopada w wieku 94 lat kol. Zygmunta Śliwińskiego - członka Stowarzyszenia od 1959 roku, Członka Honorowego, Prezesa Oddziału Warszawa II w bardzo trudnym okresie w latach 1981 – 1992, przez dwie kadencje członka Prezydium Zarządu Głównego, w latach 1992 – 2000 członka Rady Krajowej Federacji NOT z ramienia SITPNiG, długoletniego członka Rady Programowej Czasopism SITPNiG, miłośnika przyrody i wielokrotnego prelegenta na spotkaniach Koła Seniora.

Następnie Andrzej Macheła-Olszacki krótko podsumował działalność Koła w kończącym się roku 2019, przypominając tematy prelekcji na spotkaniach ogólnych (m.in. bardzo ciekawy odczyt dr Hanny Krajewskiej z Polskiej Akademii Nauk p.t. „Polscy badacze Syberii”, czy też relacja uczestników wyjazdu do Włoch p.t. „Wpływ zjawisk geologicznych na rozwój gospodarki i kultury na przykładzie Wybrzeża Amalfitańskiego”), a także wycieczki i spacery w Warszawie i okolicy (m.in. do Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie, do osady prasłowiańskiej w Parku Bródnowskim, do Planetarium w Centrum Nauki „Kopernik”, czy też rejs statkiem do Serocka). Wszystkie te imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem członków Koła, którzy licznie w nich uczestniczyli.

W dalszej części spotkania wyróżniającym się członkom Koła wręczono odznaczenia, przyznane im przez Zarząd Federacji NOT oraz Zarząd Główny SITPNiG. Przewodniczący Koła przedstawił sylwetki odznaczonych, a zaproszeni Goście udekorowali ich odznaczeniami. Odznaczono następujące Koleżanki i Kolegów: Jerzego Zagórskiego – Diamentową Odznaką Honorową NOT, Janusza Tokarzewskiego – tytułem „Zasłużony Senior NOT”, Jolantę Obarę-Janochę – Diamentową Odznaką Honorową SITPNiG, Jadwigę Kisielewską, Krystynę Kostrzewę i Annę Podrazę – Złotą Odznaką Honorową SITPNiG oraz Romana Modzelewskiego – tytułem „Zasłużony Senior SITPNiG”. Ponadto Sekretarz Generalny Rafał Kudrewicz wręczył Maciejowi Bednarkowi oraz Januszowi Jamrozikowi dyplomy i odznaki Członków Honorowych SITPNiG, przyznane im w maju br. przez XLI Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SITPNiG. W imieniu odznaczonych za wyróżnienie ich podziękowali Jerzy Zagórski i Maciej Bednarek. Wiceprezes Federacji NOT Stefan Góralczyk przypomniał, że gości w Kole Seniora SITPNiG w Warszawie już kolejny raz oraz stwierdził, że jest zaskoczony aktywnością Koła i licznym uczestnictwem Seniorów w spotkaniach i organizowanych imprezach. Życzył, aby taka aktywność nadal się utrzymywała oraz złożył zebranym życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Podobne życzenia Zarządowi Koła oraz jego członkom złożyli Koledzy Rafał Kudrewicz i Robert Rostkowski.

Po tych wystąpieniach zebrani obejrzeli film „Łukasiewicz – nafciarz romantyk”. Jest to fabularyzowany dokument, wyprodukowany przez Telewizję OBIEKTYW w ramach cyklu „Historyczny Pejzaż Podkarpacia” (producent Bogdan A.Miszczak, reżyser Maciej Wójcik, scenariusz Łukasz Walczak), przy wsparciu m.in. firm naszej branży oraz samorządów podkarpackich.

Na zakończenie spotkania, wobec zbliżających się świąt Bożego Narodzenia zebrani złożyli sobie wzajemnie życzenia oraz połamali się tradycyjnym opłatkiem.

Sekretarz Generalny SITPNiG wręcza dyplomy i odznaki Członka Honorowego SITPNiG Maciejowi Bednarkowi i Januszowi Jamrozikowi.

Foto archiwum Oddziału Warszawa II

304 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page