top of page

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w Krośnie

Z przyjemnością informujemy wszystkich członków SITPNiG Oddział w Krośnie, o zakończeniu dniu 06.03.2020 kampanii sprawozdawco-wyborczej w Kołach Zakładowych.

Zgodnie z §50 Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Zarząd SITPNiG Oddział w Krośnie, po przedstawieniu przez Przewodniczących Kół Zakładowych „ZRG Krosno” i „PNiG Jasło” wniosków o połączenie ww. Kół Zakładowych, w wyniku głosowania jawnego, podjął jednogłośnie uchwałę o ich połączeniu. Analogiczne wnioski wpłynęły od Przewodniczących Kół Zakładowych „Naftomet” i „Naftomontaż”. Także w tym przypadku Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o połączeniu tych Kół Zakładowych. W związku z trwającą kampanią sprawozdawczo-wyborczą Zarząd Oddziału w Krośnie zobowiązał dotychczasowe Zarządy połączonych KZ do złożenia sprawozdań wraz z uzyskaniem absolutorium przed członkami dotychczasowych KZ, a także do przeprowadzenia wyborów władz w połączonych Kołach Zakładowych.

W związku z zakończeniem kampanii wyborczych w Kołach Zakładowych, zgodnie z §68 Statutu SITPNiG powołana została Komisja Wyborcza WZDO. W jej skład weszli nowo wybrani Przewodniczący KZ oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału, czyli: Władysław Kozioł - Przewodniczący, Grzegorz Głowacki, Adam Janas, Andrzej Janocha, Krzysztof Knap, Paweł Krakowiecki, Sławomir Majerski.

Do zakresu działania Komisji Wyborczej Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału należy proponowanie, zbieranie zgłoszeń i rekomendowanie kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału, Prezesa, członków organów Oddziału.

Wybieranymi władzami Oddziału zgodnie z §34 Statutu SITPNiG są:

  • Zarząd Oddziału,

  • Komisja Rewizyjna Oddziału,

  • Sąd Koleżeński Oddziału.

W związku z epidemią COVID-19 Zarząd Oddziału wstrzymuje kampanię sprawozdawczo-wyborczą w Oddziale w Krośnie. Władze naczelne SITPNiG podjęły decyzję o przedłużeniu terminów wyborów w Oddziałach do końca czerwca 2020 r.

62 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page