top of page

Walny Zjazd Delegatów Oddziału w Krakowie


W dniu 6.07 2020 w sali seminaryjnej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, odbył się Walny Zjazd Delegatów Oddziału w Krakowie. W zgromadzeniu wzięli udział m.in.: Prorektor elekt, obecny Dziekan Wydziału WNiG AGH – prof. Rafał Wiśniowski, Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego – prof. Maria Ciechanowska, v-ce prezes Rady Federacji SNT NOT Grzegorz Bałda, prodziekan W.WNIG – dr hab. Aneta Sapińska-Śliwa, a także Dziekan elekt W.WNiG – prof. Mariusz Łaciak, członek Rady Nadzorczej PGNiG – prof. Andrzej Gonet oraz prof. Henryk Sechman z W. GGiOŚ. Wśród obecnych nie zabrakło członków honorowych Stowarzyszenia prof. Stanisława Rychlickiego, dr Stanisława Szafrana, Krystyny Maciurzyńskiej, Ryszarda Cygana. Obecni byli również Kierownicy katedr prof. Stanisław Nagy, prof. Jerzy Stopa, prof. Jan Ziaja, a także przewodniczący Kół i większość z pośród 36 delegatów Oddziału SITPNIG w Krakowie.

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zorganizowane zostało przez Komitet Organizacyjny WZDO w składzie: Albin Wojnar – przewodniczący, Jan Artymiuk, Mirosław Janowski, Dominik Staśko, Krzysztof Wesołowski, Jan Wójcik i Albert Złotkowski.

Po otwarciu WZDO przez ustępującego Prezesa Dominika Staśko i powitaniu zebranych, Albin Wojnar – v-ce prezes ustępującego Zarządu przeprowadził wybór Prezydium WZDO w skład którego weszli: Stanisław Rychlicki – przewodniczący, Jerzy Stopa – z-ca przewodniczącego i Mirosław Obara – sekretarz.

Po wyborze Komisji Mandatowej i Wnioskowej nastąpiło otwarcie obrad przez Prezesa Oddziału Dominika Staśko, który przedstawił sprawozdanie ustępującego Zarządu omawiając zakres działalności i dokonania Oddziału w minionej kadencji. Następnie przewodniczący zjazdu Stanisław Rychlicki poprosił o odczytanie sprawozdania przez Andrzeja Michniewskiego – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej a następnie Czesława Rybickiego przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. Po odczytaniu sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego delegaci udzielili jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

W wyniku procedury wyborczej – na nową kadencje 2020-2024 wybrano został wybrany Zarząd Oddziału w skład którego weszli – Prezes Oddziału Dominika Staśko, przewodniczący Kół Albin Wojnar, Krzysztof Wesołowski, Iwona Kornecka, Krystyna Maciurzyńska, Barbara Czopek, Franciszek Brach oraz wybrani na WZDO członkowie Jan Artymiuk, Józef Chowaniec, Mirosław Janowski, Elżbieta Jezierska, Mariusz Łaciak, Piotr Narloch, Jan Wójcik, Jan Ziaja, Albert Złotkowski.

W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału weszli: Teresa Kułaga, Andrzej Dymacz, Marek Dohnalik.

Skład Sądu Koleżeńskiego: Czesław Rybicki – przewodniczący, Ryszard Cygan, Anna Wantuch. Do Rady Federacji SNT NOT weszli: Jan Artymiuk, Józef Chowaniec.

Na Delegatów na WZD zostali wybrani: Dominik Staśko, Albin Wojnar, Jerzy Stopa, a na zastępców Delegatów: Andrzej Gonet, Krystyna Maciurzyńska i Jan Wójcik.

Foto Archiwum SITPNiG O/Kraków

434 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page