top of page

Branża Oil & Gas w obliczu transformacji energetyczno-społecznej. Podsumowanie 24. World Petroleum


World Petroleum Congress to wyjątkowa platforma do wymiany doświadczeń i pogłębiania wiedzy w zakresie zaawansowanych technologii i najnowszych osiągnięć sektora energetycznego. Poza stroną techniczną, skupia się także na pozostałych aspektach przemysłu: zrównoważonym zarządzaniu, jego oddziaływaniem społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Co 3 lata gromadzi przedstawicieli przeszło 100 krajów. Każdorazowo program wydarzenia oraz lista prelegentów są przygotowane w taki sposób, aby wywołać żywą dyskusję nt. wyzwań z jakimi boryka się aktualnie branża, oraz potencjalnych rozwiązań.

24. edycja World Petroleum Congress odbyła się w dniach 18-22 września 2023 roku w Calgary, Kanada. Jedna z największych na świecie konferencji z branży naftowej organizowana przez WPC Energy była przełomowa pod względem zmiany nazwy i strategii samej organizacji, ogłoszonej po dwóch latach przygotowań. Zmiana ta była mocno widoczna podczas całego wydarzenia, którego motywem przewodnim była transformacja energetyczna i droga do neutralności klimatycznej. Program paneli dyskusyjnych, część wystawowa, czy prezentacje techniczne dotyczyły sposobów transformacji oraz nowych projektów realizowanych przez firmy i rządy na całym świecie.

Głównymi technologiami, które wydają się mieć najwyższy potencjał według firm obecnych na kongresie są wszelakie rozwiązania wodorowe dla transportu i przemysłu. Planowane jest również zastosowanie paliw alternatywnych (biopaliw lub paliw syntetycznych) oraz sekwestracja dwutlenku węgla (CCUS). Zaskoczeniem był brak obecności firm pracujących nad energią geotermalną, która w dużej mierze bazuje na wiedzy i doświadczeniu firm naftowych.

Słuchając wypowiedzi prezesów największych światowych koncernów energetycznych nie miało się jednak wrażenia, że ropa naftowa, gaz oraz produkty pochodne szybko zostaną zapomniane. Wręcz przeciwnie – wydobycie surowców oraz ich wykorzystanie nadal będą kontynuowane po roku 2050, zmieni się jednak ich główne przeznaczenie. Założenia przewidują redukcję zużycia węglowodorów jako paliw i nośników energii, jednak planowana jest ich dalsza aplikacja w przemyśle petrochemicznym czy kosmetycznym.

Zasadnicza zmiana podejścia dotyczy również redukcji, bądź całkowitego wyeliminowania emisji generowanych podczas eksploatacji i przetwarzania węglowodorów.

Przytaczając słowa prezesa Saudi Aramco, Amina Nassera, świat powinien zjednoczyć się w wyznaczeniu lepszych, bardziej realistycznych, planów transformacji energetycznej, aby osiągnąć cele klimatyczne.

Słuchając wypowiedzi branżowych ekspertów można wyciągnąć wnioski, że brak jest idealnego, jednego rozwiązania, które można zastosować we wszystkich regionach świata czy przedsiębiorstwach. Każdy z graczy musi przeanalizować dostępne technologie oraz dostosować je do własnych potrzeb i możliwości. Gruntowne zmiany wymagają czasu. Wciąż pozostaje wiele pytań i wątpliwości, np. odnośnie tego w jaki sposób do dekarbonizacji powinny podejść kraje słabo rozwinięte. Transformacja energetyczna wymaga równoległych, skumulowanych działań w obszarach regulacji, edukacji/zmiany nawyków konsumenckich oraz rozwoju i implementacji technologii.

Przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji przedstawiciele Polskiego Komitetu WPC Young Professionals wzięli udział w spotkaniu z innymi narodowymi komitetami oraz Zarządem WPC Energy, gdzie podsumowali poprzednią kadencję oraz dyskutowali o tym w jaki sposób zachęcić młodych ludzi do zainteresowania się branżą energetyczną, w szczególności sektorem naftowo-gazowniczym. Wyraźnym problemem obserwowanym w większości regionów świata jest spadające zaangażowanie młodszych pokoleń oraz mylne, często negatywne, wyobrażenie na temat systemu energetycznego.

Silne zaangażowanie nowej generacji jest kluczowe nie tylko dla transformacji energetycznej, lecz także w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Istotne jest propagowanie wśród społeczeństwa, w tym młodzieży, wiedzy na temat szerokiego zastosowania produktów ropopochodnych oraz realnych możliwości rozsądnej transformacji energetycznej. Dla studentów oraz młodych profesjonalistów rozpoczynających karierę zawodową kluczowe będzie odpowiednie dostosowanie swoich umiejętności do zmieniającego się rynku pracy.

Kongres był dużym sukcesem, a kanadyjski komitet narodowy zorganizował niesamowite wydarzenie, zarówno pod względem merytorycznym jak i kulturowym. Dla członków sekcji Young Professionals przewidziano dodatkowe elementy programu, takie jak np. panele dyskusyjne czy sesje networkingowe. Ponadto przeprowadzono warsztat pt. „Net-Zero Emissions Pathways x Young Professionals”, gdzie uczestnicy podzieleni na 5-osobowe zespoły dostali za zadanie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Wyniki prac zostały zaprezentowane i poddane dyskusji, a następnie ocenione przez jury, w skład którego wchodzili doświadczeni eksperci, przedstawiciele przemysłu. Warto zaznaczyć, iż grupy do których przydzielono reprezentantów z ramienia Polskiego Komitetu WPC Young Professionals wygrały obydwie nagrody przyznawane w konkursie.Zwyczajem lat ubiegłych w trakcie kongresu ogłoszono gospodarza kolejnego sympozjum zaplanowanego na 2026 rok, którym będzie Arabia Saudyjska.

Comments


bottom of page