top of page

Energia geotermalna: Kolejne Działania szkoleniowe w Polsce w ramach Projektu MF EOG

Energia geotermalna: Kolejne Działania szkoleniowe w Polsce w ramach Projektu MF EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”, 25 – 27 kwietnia 2023 r.

W kwietniu tego roku odbyły się działania szkoleniowe w Polsce poświęcone ciepłownictwu geotermalnemu. Wydarzenie było zrealizowane przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (IGSMiE PAN) oraz Krajową Agencję Energii Islandii (NEA). Składało się z wykładów w Warszawie oraz wizyt technicznych w geotermalnych instalacjach w Mszczonowie i we Wręczy (woj. mazowieckie). Analogiczne Działania miały miejsce w maju 2022 r.Trzydniowe wydarzenie zrealizowano w ramach Projektu predefiniowanego MF EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej” – jednej z trzech inicjatyw dofinansowanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, 2014–2021”. Projekt rozpoczął się w październiku 2020 r. i będzie realizowany do kwietnia 2024 r.

Program Działań obejmował szerokie spektrum tematyczne związane z ciepłownictwem geotermalnym. Wykładowcami byli specjaliści z NEA, IGSMiE PAN, a także przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (operatorów Programu MF EOG „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”) oraz zaproszeni eksperci.

Wizyty techniczne obejmowały ciepłownię geotermalną w Mszczonowie, otwory (Mszczonów IG-1 – pracujący od ponad 20 lat oraz Mszczonów GT-1 – nowy otwór ukończony na początku 2023 r.), a także Centrum nurkowe Deepspot (jeden z najgłębszych obiektów tego typu na świecie). Zapoznano się również z wybranymi instalacjami technologicznymi Suntago Park of Poland we Wręczy (jednego z największych ośrodków rekreacyjnych w Europie). Wizyty rozpoczęły się od bardzo interesującego spotkania z Burmistrzem Mszczonowa, Wiceburmistrzem Sochaczewa (gdzie jest projekt włączenie energii geotermalnej do sieci c.o.) oraz z Prezesem Geotermii Mazowieckiej S.A.

W Działaniach szkoleniowych uczestniczyło ponad 80 osób (były to połączone dwie rundy) – beneficjenci rządowych programów wsparcia geotermii, przedsiębiorstwa ciepłownicze, samorządy różnych szczebli, firmy i agencje energetyczne, służba geologiczna, uczelnie wyższe i studenci kierunków związanych z OZE, firmy konsultingowe i usługowe, sektor budownictwa mieszkaniowego, MKiS, NFOŚiGW, in. zainteresowane podmioty.

Potwierdzeniem roli Działań szkoleniowych (jak i całego Projektu) jako wsparcia dla inwestycji oraz inicjatyw dla szerszego rozwoju geotermii w Polsce była obecność zastępcy prezesa NFOŚiGW, przedstawicieli Głównego Geologa Kraju i kierownictw kilku departamentów MKiŚ, a także wiceministra spraw zagranicznych. Gościem Działań był również ambasador Islandii w Polsce, który wskazał m.in. na możliwości i oczekiwania, jakie Islandia (jedno z Państw – Darczyńców MF EOG) oraz Polska wiążą z geotermią, jako jedną z wiodących dziedzin współpracy obu krajów na kilku polach.

Polskie instalacje i zastosowane w nich rozwiązania spotkały się z zainteresowaniem i uznaniem specjalistów z Islandii. Poznanie przykładów ciepłownictwa geotermalnego oraz innych wybranych zastosowań geotermii na Islandii, aspekty związane z rolą państwa, znaczeniem dla lokalnych społeczności, rozwoju gospodarczego, łagodzenia zmian klimatycznych będą natomiast w centrum uwagi Wizyty studyjnej w tym kraju – jednego z kolejnych działań Projektu EOG „KeyGeothermal” planowanego w jesieni 2023 r.

Projekt „Budowanie zdolności kluczowych interesariuszy w obszarze energii geotermalnej” jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.

Więcej informacji o Projekcie można uzyskać na stronie: keygeothermal.pl.


Foto archiwum PAN

107 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page