top of page

Laureaci Konkursu Honorowej Szpady

W dniu 30 listopada 2020 r. Kapituła nadała nagrodę „Honorowej Szpady SITPNiG” dla najlepszych absolwentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w roku akademickim 2019/2020.Pani mgr inż. Anna Szreter

Najlepsza absolwentka z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, specjalność - Mineralogia Stosowana z Gemmologią

Osiągnięcia:

● 3-krotny udział w projekcie grantowym (Grant Rektorski 2018, 2019, 2020) w Kole Naukowym Geoturystyka - opracowanie Przewodnika Geoturystycznego po Dolinie Racławki

● I miejsce na 58 oraz 59 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego w sekcji Geoturystyka

● udział z referatem w International Forum of Young Researchers, Gornij Institut, Sankt Petersburg (2018)

● publikacja artykułu (praca zbiorowa) – Islandia oczami młodego geologa - relacja ze studenckiej wyprawy naukowej SKNG UWr (2018). Przegląd Geologiczny 67(11), 899-905+

● publikacja artykułu popularnonaukowego w magazynie skandynawskim Zew Północy (z tej samej wyprawy)

● udział w projekcie grantowym (Grant Rektorski 2019) w SKNS „Strati” – wyprawa do Nepalu, wernisaż fotografii, dwa artykuły w przygotowaniu

● udział w projekcie grantowym NCN OPUS w ramach współpracy (stypendium) z ING PAN (2018-2020)
Pan mgr inż. Michał Figiel

Najlepszy absolwent z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu na kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza, a następnie na specjalności Inżynieria Gazownicza. Już od drugiego roku studiów był aktywnie zaangażowany w działalność naukową oraz życie uczelni.

Pan Michał Figiel zajmuje się tematyką fraktali oraz teorii chaosu. Jego praca inżynierska (2019) poświęcona była analizom zmian parametrów fraktalnych przestrzeni porowej skał zbiornikowych. Niezbędne badania przeprowadził podczas letnich praktyk w Zakładzie Geologii i Geochemii Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie. Praca magisterska (2020) Pana Michała Figla dotyczyła zaś wykorzystania teorii chaosu i rachunku fraktalnego do wyznaczania granic warstw skalnych w oparciu o pomiary geofizyczne na złożu Pluto (Australia).

Swój konferencyjny debiut Pan Michał Figiel miał w kwietniu 2017 roku podczas East Meets West – International Student Petroleum Congress & Career Expo, organizowanym przez Society of Petroleum Engineers (SPE). Od tego czasu wygłosił referaty na 8 innych konferencjach, z których najważniejsze to: 58. i 59. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH (podwójne I miejsce), East Meets West (2019 – I miejsce), Topical Issues of Rational Use of Natural Resources – International Forum-Contest of Young Researchers, Petersburg (2019 – II miejsce) czy Annual Technical Conference and Exhibition, Calgary (2019).

Pan Michał Figiel jest również autorem publikacji w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych takich jak „AGH Drilling, Oil, Gas”, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN” czy „OnePetro”. Dodatkowo brał udział w programie ministerialnym o nazwie „Najlepsi z Najlepszych! 4.0”.

Od października 2017 do stycznia 2020 roku brał czynny udział w pracach Koła Naukowego Nafta i Gaz pełniąc funkcję wiceprezesa. Do zakresu jego obowiązków należała realizacja projektów i organizacja wydarzeń związanych z bieżącą działalnością Koła, przygotowanie referatów czy reprezentacja na konferencjach i piknikach naukowych (21. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Warszawa).

Za swoje osiągnięcia otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2019/2020 oraz Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020.

Obecnie jest doktorantem Szkoły Doktorskiej AGH. Bierze również udział w programie stażowym „KIERUNEK ORLEN” w ORLEN Upstream, gdzie pod okiem specjalistów zdobywa praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu eksploatacji i prowadzenia inwestycji naftowych.

200 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page