top of page

Pożegnanie dr. inż. Ludwika KossowiczaZ żalem i głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 96 lat zmarł nestor Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, dr inż. Ludwik Kossowicz, Prezes SITPNiG w latach 1961-1962, długoletni przewodniczący Rady Seniorów SITPNiG.

W ciągu 70 lat członkostwa w Stowarzyszeniu zawsze zaangażowany był w jego prace, a gdy wiek nie pozwolił Mu już na aktywne działanie, do ostatnich dni żywo interesował się jego działalnością.

W uznaniu dla zaangażowania w działalność społeczną i wybitnych osiągnięć w wieloletniej pracy na rzecz Stowarzyszenia, w 2004 roku uhonorowany został najwyższym odznaczeniem SITPNiG - Medalem im. Ignacego Łukasiewicza, a w 2016 Honorową Szpadą SITPNiG przyznawaną zasłużonym seniorom. Od 2000 r był również Członkiem Honorowym SITPNiG.

Swoje życie zawodowe związał z przemysłem rafineryjnym,

- w latach 1954 – 1982 – był głównym technologiem, a następnie głównym specjalistą ds. rozwoju przemysłu rafineryjnego w Zjednoczeniu Przemysłu Rafineryjnego i Nafty „Petrochemia” w Krakowie. To w tym okresie wybudowano nowoczesne rafinerie ropy naftowej w Płocku i Gdańsku, nastąpił 10-krotny wzrost zdolności przerobowych polskich rafinerii, wdrożono nowe technologie, uzyskano produkty nowej generacji.

- w latach 1981 – 2002 – był zastępcą dyrektora ds. naukowo-badawczych Instytutu Technologii Nafty, wdrażającym do praktyki przemysłowej nowe technologie, m.in. wytwarzania i komponowania paliw płynnych, olejów smarowych, czy technologie wytwarzania dodatków uszlachetniający do paliw węglowodorowych i produktów naftowych. I tej rozbudowie oraz modernizacji przemysłu rafineryjnego podarował niemałą cząstkę swojego twórczego życia.

W uznaniu za swoją pracę zawodową otrzymał szereg wyróżnień, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Będziemy Go wspominać jako wybitnego działacza, o niezmiennie pozytywnym nastawieniu do życia i ludzi, a przede wszystkim jako serdecznego i dobrego człowieka.


Cześć Jego pamięci
499 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page