top of page

Posiedzenie Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG

W dniu 13 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 odbyło się posiedzenie Kapituły „Honorowej Szpady Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego - SITPNiG”.

W posiedzeniu udział wzięli:

Dr hab. inż. Czesław Rybicki, prof. uczelni, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego SITPNiG-u przy Zarządzie Oddziału w Krakowie,

Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,

Dr hab. inż. Ewa Adamiec, prof. uczelni, Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,

Dr hab. inż. Aneta Sapińska- Śliwa, prof. uczelni, Prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

Kapituła przeprowadziła weryfikację kandydatów do nadania „Honorowej Szpady SITPNiG” dla Najlepszych Absolwentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (GGiOŚ) oraz Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu (WNiG) Akademii Górniczo-Hutniczej w roku akademickim 2021/2022.

W wyniku sporządzonej listy rankingowej i przeprowadzonej oceny absolwentów wydziałów GGiOŚ oraz WNiG, do nagrody „Honorowej Szpady SITPNiG” dla Najlepszych Absolwentów zostali wytypowani:

- Pani mgr inż. Patrycja Rogala z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, która studiowała na kierunku Geologia Stosowana na specjalności Geologia złożowa i górnicza.

- Pan mgr inż. Wiktor Liszka z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, który studiował na kierunku Inżynierii Naftowej i Gazowniczej (profil praktyczny) na specjalności Inżynieria gazownicza – transport i magazynowanie gazu. Wyróżnienia otrzymuje dwóch absolwentów wydziału GGiOŚ oraz jeden absolwent WNiG.


Wyróżnienia dla najlepszych absolwentów wydziału GGiOŚ 2021/2022 otrzymują:

- Pan mgr inż. Andrzej Radoń - kierunek Ekologiczne Źródła Energii, specjalność Ekologiczne Systemy Energetyczne, oraz

- Pan mgr inż. Karol Sierszeń - kierunek Geofizyka, specjalność Geofizyka Stosowana.


Wyróżnienie dla najlepszego absolwenta wydziału WNiG 2021/2022 otrzymuje:

- Pan mgr inż. Jan Kowalski - kierunek Inżyniera Naftowa i Gazownicza, specjalność Inżynieria gazownicza.


Na tym posiedzenie Kapituły „Honorowej Szpady SITPNiG” zostało zakończone.

292 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page