top of page

Posiedzenie Komisji ds. Młodzieży i Studentów


W dniu 09 marca 2023 roku, miało miejsce pierwsze w tej kadencji posiedzenie Komisji ds. Młodzieży i Studentów SITPNiG. W spotkaniu wzięli udział: Janusz Pudło - Sekretarz Generalny SITPNiG, Dominika Bernaś (BZG), Adrian Buczyński, Dariusz Morawiec, Miłosz Muzyka, Piotr Narloch, Edyta Stopyra, Albert Złotkowski.


Spotkanie rozpoczął Sekretarz Generalny SITPNiG, dokonując krótkiego wprowadzenia na temat działalności Komisji oraz informacji o aktywności sekcji YP WPC, która działa w ramach naszego Stowarzyszenia. Ponadto oznajmił, że spotkanie ma na celu ukonstytuowanie się Komisji. Przedstawił propozycję Zarządu Głównego na funkcję przewodniczącego Komisji – kol. Alberta Złotkowskiego z Oddziału w Krakowie. Poprosił również obecnych o wybranie zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

Następnie nawiązując do ostatnich dyskusji na temat aktywizacji młodych osób i zachęcania ich do dołączania w szeregi naszego Stowarzyszenia poprosił o przemyślenie i przygotowanie ewentualnych sugestii które będą mogły zostać omówione podczas kolejnego spotkania Komisji.

W kolejnej części spotkania, na temat rozwijającej się działalności „Młodych Profesjonalistów” przy World Petroleum Council, opowiedziała Edyta Stopyra. YP zrzesza osoby będące członkami SITPNiG, które nie przekroczyły 35 roku życia. Osoby, które dołączyły do YP mają okazję uczestniczyć w różnych wydarzeniach np. kongresach lub forach, gdzie mają okazję przedstawić swoje osiągnięcia i opinie. Jedną z dotychczasowych inicjatyw jest wdrażany program mentoringu, podkasty, a także planowane panele dyskusyjne i warsztaty.

Kolejnym krokiem spotkania było ukonstytuowanie się. Każdy z obecnych, celem zapoznania opowiedział o sobie kilka słów, następnie zostały zaproponowane kandydatury:

kol. Miłosza Muzyki na zastępcę przewodniczącego,

kol. Edyty Stopyry na sekretarza Komisji.

Ze względu na brak kworum, przewodniczący zaproponował o przegłosowanie kandydatur drogą mailową. Został również zaproponowany termin kolejnego spotkania na 12-13 kwietnia w godzinach popołudniowych lub wieczornych.86 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page