top of page

Posiedzenie Rady Programowej Czasopism WNiG i WN - 17.01.2023 r.

Pierwsze w tym roku zebranie Rady Programowej Czasopism SITPNiG odbyło się w trybie zdalnym poprzez platformę VMS. Sekretarz Generalny Janusz Pudło przekazał zebranym decyzje podjęte przez Zarząd Główny SITPNiG na ostatnim zebraniu, dotyczące wprowadzenia pewnych zmian mających na celu zminimalizowanie kosztów wydawnictw Wiadomości Naftowych i Gazowniczych oraz Wieku Nafty.

Zmiana to obejmować ma między innymi formę dystrybucji WNiG i WN oraz zwiększenie udziału e-wydania w stosunku do wersji drukowanej.

Następnie głos zabrał Redaktor Naczelny WNiG - Ryszard Chylarecki podsumowując koszty i przychody redakcji WNiG za rok 2022 oraz omawiając szczegółowo wspomniane wcześniej propozycje zmian dystrybucji czasopism.

Plan na 2023 r. poza zwiększeniem sprzedaży wersji elektronicznej zakłada również zmianę w sposobu udostępniania tej wersji dla wszystkich członków płacących składki członka SITPNiG. Od najbliższego miesiąca, każdy bieżący numer WNiG, będzie dostępny na stronie SITPNiG w strefie dla członków w czasie rzeczywistym.

Tematyka poruszana w dotychczasowych wydaniach WNiG powinna pozostać bez zmian.

Sytuację Wieku Nafty za poprzedni rok omówił Redaktor Naczelny WN - Jan Lubaś. W 2022 roku został wydany 1 numer "Wieku Nafty" jako zbiorcze, jubileuszowe wydanie z okazji Roku Łukasiewicza i zorganizowanej przez Muzeum Przemysłu Naftowego w 2021 międzynarodowej konferencji, dnoszącej się do wejścia Muzeum w skład Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Praktycznie cała objętość Wieku Nafty została poświęcona wygłoszonym podczas konferencji referatom. W bieżącym roku planujemy wydanie numerów łączonych 1-2 i 3-4.

Podczas spotkania zostały omówione zarówno kwestie organizacyjne i porządkowe ale również finansowe obu wydawnictw. Sekretarz poprosił, aby Rada wystąpiła do ZG z sugestią omówionych na spotkaniu zmian. Przewodniczący podziękował za spotkanie i złożył wszystkich życzenia Noworoczne.

22 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page