top of page

Seminarium "Edukacyjne i naukowe symulacje misji kosmicznych"


W dniu 25.01.2023 roku w auli wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo Hutniczej, odbyło się Seminarium Naukowe, zorganizowane przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.W trakcie seminarium został przedstawiony referat nt. "Edukacyjnych i naukowych symulacji misji kosmicznych" Pani dr Agata Kołodziejczyk - Dyrektora Projektów Naukowych Analog Astronaut Training Center, Eksperta w obszarze Neurobiologii, Astrobiologii, Przestrzeni Kosmicznej, Innowacji, Transformacji i Transhumanizmu, członkini grup doradczych organizacji takich jak: International Astronautical Federation, Valles Marineris – International Space Agency, European Geosciences Union,

Astronomia Nova, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne, Polskie Towarzystwo Rakietowe.Podczas swojego wykładu Pani dr A. Kołodziejczyk opowiedziała o dotychczasowych pracach badawczych prowadzonych w międzynarodowych zespołach, w których przeważającą grupę stanowili studenci. Symulacje prowadzone były w warunkach zbliżonych do tych, jakie panują w stacjach kosmicznych umiejscowionych np. na Księżycu, w specjalnie do tego celu zbudowanych habitatach. Aktualnie badania mają na celu sprawdzenie możliwości funkcjonowania ludzi, a także wpływu jaki na ludzki organizm mają np.: niskie temperatury, izolacja, brak światła oraz zmiany długości doby oraz stres wynikający z ograniczonej ilości energii, wody i żywności. Więcej na tematy poruszone podczas wykładu dr Agata Kołodziejczyk obiecała opowiedzieć w oddzielnym artykule do WNiG.

W Seminarium licznie uczestniczyli członkowie SITPNiG oraz pracownicy i studenci wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska i Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH z Dziekanem Prof. Mariuszem Łaciakiem na czele. Uczestniczyli również m.in.:

Wiceprezes SITPNiG kol. Jan Artymiuk - inicjator i organizator podmiotowego Seminarium, Sekretarz Generalny SITPNiG kol. Janusz Pudło oraz Pan Paweł Firlej - Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie wraz z liczną grupa pracowników, a także były prezes SITPNiG kol. prof. Stanisław Rychlicki. Podczas tego wykładu nie mogło również zabraknąć uczniów Zespołu Szkól Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z Krakowa, którzy pojawili się na seminarium wraz z Dyrektorem Witoldem Tamą. W wykładzie uczestniczyło ok. 80 osób.


Po bardzo interesującej prelekcji, w ramach dyskusji, uczestnicy zadawali prelegentce wiele pytań dotyczących wykładu.Foto archiwum SITPNiG


łu

184 wyświetlenia0 komentarzy

Comentários


bottom of page