top of page

Seminarium Oddziału w Krakowie nt. Roli sektora wodorowego

W dniu 29.11.2022 Koło SITPNiG przy WWNiG AGH zorganizowało Seminarium SITPNiG z udziałem pracowników i studentów, uczniów Technikum Kształtowania Środowiska w Krakowie oraz pracowników PKN ORLEN – o. PGNIG Kraków. W Seminarium uczestniczyło ok. 140 osób.

Podczas Seminarium Przewodniczący Koła SITPNiG Kol. Albin Wojnar nawiązał do ogłoszonego przez Sejm RP roku Ignacego Łukasiewicza – 2022, przedstawiając fenomen postaci tego niepospolitego Polaka.

Referat wiodący przedstawił Pan Paweł Piotrowicz, Prezes Zarządu Hydrogen Poland Eksperta TUV SUD Polska ds. Rynku energii i technologii wodorowych: „Rola sektora wodorowego w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i paliwowego”.

Podczas dyskusji poruszono szereg kwestii dot. problemów energetycznych Polski w nawiązaniu do ciekawego wykładu prelegenta.

Głos zabrali m.in.: prof. Cz. Rybicki, prof. M. Kaliski, dr J. Artymiuk, dr A. Zwierzyński, dr D. Staśko i inni.Albin Wojnar

V-ce prezes Zarządu Oddziału SITPNiG

w Krakowie

117 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page