top of page

Spotkanie noworoczne Oddziału SITPNiG w Krakowie


W dniu 25.01.2023 r. w sali koncertowej Fundacji Krakus, po trzech latach przerwy, odbyło się noworoczne zebranie Zarządu Oddziału SITPNiG w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący oraz działacze Kół, szefowie macierzystych zakładów pracy, Honorowi Członkowie SITPNiG oraz zaproszeni goście.

Spotkanie rozpoczął prezes Oddziału SITPNiG w Krakowie kol. Dominik Staśko, który przywitał zebranych.

W uroczystym Spotkaniu Noworocznym uczestniczyli zaproszeni goście m.in:

Członek Zarządu Krakowskiej Rady NOT p. Ryszard Grochowski, Dyrektor Biura NOT p. Beata Kałkowska, V-ce prezes SITPNiG kol. Jan Artymiuk, dr Agata Kołodziejczyk - prelegentka Seminarium, Sekretarz Generalny SITPNiG kol. Janusz Pudło, Dyrektor Biura Zarządu Głównego SITPNiG p. Jolanta Likus, Dyrektor Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG p. Katarzyna Matuszewska, przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. prof. Andrzej Gonet, były Prezes SITPNiG kol. prof. Stanisław Rychlicki, były Sekretarz Generalny SITPNiG kol. Stanisław Szafran, prodziekan wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu kol. Aneta Sapińska Śliwa prof. AGH, prodziekan wydziału WNiG kol. Adam Szurlej, prof. AGH, kol. prof. Wojciech Górecki, kol. Michał Stefaniuk prof. AGH, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie p. Paweł Firlej, Prezes MITB p. Michał Boryczko, Prezes PZITS p. Małgorzata Duma-Michalik.Następnie wiceprezes Oddziału kol. Albin Wojnar poprowadził procedurę wręczenia Odznaczeń Honorowych SITPNiG. Odznaczenia wręczył Sekretarz Generalny SITPNiG Janusz Pudło oraz Wiceprezes SITPNiG Jan Artymiuk. Odznaczenia otrzymali:

Diamentową Honorową Odznakę SITPNiG

- Kol. Stanisław Stryczek

Złotą Honorowa Odznakę SITPNiG

- Kol. Beata Kozłowska

- Kol. Elżbieta Wojna-Dyląg

- Kol. Bogusław Zbrzeźniak

- Kol. Albert Złotkowski

Srebrną Honorową Odznakę SITPNiG

- Kol. Piotr Froński

- Kol. Marcin Leśniak

- Kol. Tomasz Włoch


W dalszej części spotkania Prezes Oddziału SITPNiG w Krakowie Dominik Staśko złożył wszystkim uczestnikom serdeczne Życzenia Noworoczne, a następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału za rok 2022 a także opowiedział o zamierzeniach Oddziału w roku 2023 roku.W dalszej części Spotkania trwała miła Koleżeńska biesiada, którą umilał dżezujący studencki zespół muzyczny.Foto archiwum SITPNiG

91 wyświetleń0 komentarzy

Commentaires


bottom of page