top of page

W Krośnie powstanie pomnik patronki Górników Naftowców

Krosno, będące historyczną stolicą polskiego górnictwa naftowego nie miało dotychczas figury patronki górniczego stanu Świętej Barbary.

Jej imię znane było podkarpackim górnikom naftowcom pracującym na tym terenie już od połowy XIX wieku, a słynęli oni ze swej pracowitości, solidności i pobożności. Ziemia krośnieńska w efekcie ich ciężkiej pracy wzbogaciła się nie tyko o walory materialne lecz również duchowe. To oni ufundowali na tym terenie szereg obiektów kultu takich jak kościoły, pomniki. O ich patriotyzmie świadczy wyposażenie i uzbrojenie oddziłu krośnieńskiego strzelca w okresie walk o niepodległość, a wielu z nich oddało swe życie za ojczyznę w okresach wojen XX w. Znane są również wypadki ich śmierci na stanowiskach pracy, chociażby ten, gdy górnikowi śmiertelnie uwięzionemu w drążonej kopance jedyną dostępną pomocą było umożliwienie ostatniej spowiedzi przez zapuszczoną lutnię. To z tej ziemi wywodziły się rzesze doświadczonych naftowców budujących podwaliny górnictwa naftowego w innych krajach i kontynentach a następnie na ziemiach północno zachodnich naszego kraju i obszarze morza Bałtyckiego.

Zapewne ze względu na stopniowe wyczerpywanie się złóż zawód ten na naszej krośnieńskiej ziemi przechodził będzie do historii, chociaż jeszcze przez wiele lat jej synowie kultywować będą górnicze tradycje swych przodków na innych obszarach naszego kraju i za jego granicami.

Idea ufundowania figury patronki górników naftowców zrodziła się dwa lata temu podczas uroczystości barbórkowych w krośnieńskiej Bazylice. W 2022 roku ogłoszonym Rokiem Ignacego Łukasiewicza członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Oddział w Krośnie pojęli się trudu realizacji tej idei.

Po licznych koncepcjach: rzeźby wewnątrz Bazyliki, następnie witraża na jednym z jej okien, akceptację gospodarza Bazyliki ks. Prałata dr. Andrzeja Chmury oraz Podkarpackiego Konserwatora Zabytków uzyskała figura Św. Barbary wykonana z piaskowca.

Jak zwykle nie obyło się bez licznych problemów. Pierwsze trudności wystąpiły z zakupem odpowiedniego materiału. Wybór piaskowca z Komborni był niefortunny, gdyż podczas jego obróbki okazało się, że zawiera żelaziste przebarwienia oraz wkładki ilaste i po kilku tygodniach prac musieliśmy z niego zrezygnować. Również wybór drugiego bloku z piaskowca z kamieniołomu w Lipowicy okazał się złym wyborem - po przewiezieniu na miejsce okazało się, że jest pęknięty, co było efektem prac z użyciem materiałów wybuchowych związanych z jego pozyskaniem.


Dopiero po długich staraniach sprowadziliśmy piaskowiec szydłowiecki i właśnie z niego została wykonana figura Św. Barbary, którą przedstawiam w załączeniu. Jednak w efekcie rzeźba na cokole w otoczeniu stylowych replik lamp gazowych jest gotowa i w najbliższy piątek o godz. 12:00, po uroczystej mszy Barbórkowej, nastąpi jej poświęcenie przez księdza biskupa Krzysztofa Chudzio z Przemyśla.

Pragniemy w tym miejscu wyrazić serdeczne podziękowania wszystkim ofirodawcom, którzy przyczynili się do powstania tej rzeźby, a szczególnie Dyrekcjom i załogom dwóch największych firm:

· Exalo Drilling S.A. – firmy serwisowo-wiertniczej, która działa również na ternie Podkarpacia,

· PGNiG Technologie S.A. z Krosna,

· pracownikom krośnieńskich firm i instytucji branży naftowej.

Wdzięczność wyrażamy również ofiarodawcom indywidualnym, których datki z zakupionych cegiełek znacznie wzbogaciły niezbędne fundusze.

Szczególnne podziękowania kierujemy do ks. Prałata Andrzeja Chmury, który szczerze wspierał nasze poczynania i użyczył godnego miejsca dla figury patronki górników.

39 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page