top of page

Walne Zebranie Członków Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze


13 sierpnia 2021 roku w Nowej Soli odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału SITPNiG Zielona Góra. 40 delegatów podsumowało działalność Oddziału w kończącej się kadencji lat 2016-2021.

Sprawozdanie z działalności Oddziału w tym okresie złożył prezes Zarządu Zbigniew Gmiński. Zostały przedstawione osiągnięcia mijającej kadencji 2016-2021. Członkom stowarzyszenia przyznane zostały: 1 diamentowa odznaka honorowa SITPNiG, 7 złotych odznak honorowych SITPNiG, 24 srebrne odznaki honorowe SITPNiG. W październiku 2018 roku w Wiejcach została zorganizowana konferencja naukowo –techniczna „Czysta Energia".

Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dokształcające:

- „Gaz i Energia” optymalizacja kosztów eksploatacji Bloku Energetycznego PMG Wierzchowice – gaz na potrzeby własne w kierunku Odolanowa

- Wykorzystanie zczerpanych złóż węglowodorów na przykładzie instalacji do podziemnego składowania odpadów na złożu „Borzęcin”

- Kierunki rozwoju nowych technologii OK Ostrów Wlkp. – na przykładzie SP Karmin – KGZ Radlin

- Proces wiercenia odwiertu – Krobielewko-4

- Prace sejsmiczne 3D prowadzone przez Geofizykę Toruń w rejonie Krosna Odrzańskiego, aktywność grupy sejsmicznej L-155 podczas prac sejsmicznych Struga 3D.

- „Energia elektryczna i cieplna z gazu ziemnego” na przykładzie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Radoszyn oraz Arctic Paper S.A.

Podsumowując działalność Oddziału w mijającej kadencji, Prezes zwrócił uwagę na ograniczenia, wynikające z pandemii Covid-19 oraz na zmniejszającą się liczbę członków Stowarzyszenia. Pomimo znacznego spadku ilości organizowanych przez Koła wydarzeń, okres pandemii nie wpłynął znacząco na zainteresowanie członków dalszym rozwojem SITPNiG Oddziału w Zielonej Górze, jednak liczne odejścia pracowników PGNiG na emeryturę, reorganizacja pracy w Exalo oraz ograniczenie zatrudnienia w obu firmach macierzystych skutkowało znacznym spadkiem liczby członków w Kołach Stowarzyszenia.

Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego Oddziału złożyła Eugenia Metera-Nowak.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz wnikliwą ocenę działalności Oddziału w kończącej się kadencji, przedstawiła w zastępstwie Ireny Pietraszkiewicz, Urszula Nowak- Bogdanowicz. Komisja pozytywnie oceniła działalność Zarządu Oddziału oraz podejmowane wysiłki, na rzecz aktywizacji członków, a w szczególności na integrowanie kurczącego się środowiska.

Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Oddziału za kadencję 2016-2021. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi, a następnie wybrało władze i organy na nową kadencję 2021-2025.

W wyniku procedury wyborczej zostały wybrane nowe władze Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze na kadencję 2021-2025 oraz delegaci na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów SITPNiG w listopadzie 2021r w Krakowie.

Wybrano:

Prezesa Oddziału:

× Zbigniew Gmiński

Prezydium Zarządu Oddziału, który ukonstytuowało się w dniu 16.08.2021:

× Wiceprezes – Damian Bogdanowicz,

× Sekretarz – Anna Kasprowiak,

× Członek - Karol Limanówka,

× Członek - Ewa Mróz,

× Członek - Mariusz Winiarski.

W skład Zarządu Oddziału wchodzą przewodniczący poszczególnych Kół:

× Iwona Bruczyńska – Koło Zielona Góra

× Artur Bielec – Koło Grodzisk Wlkp.

× Bartosz Bystrzycki – Koło Karlino

× Łukasz Data – Koło Ostrów Wlkp.

× Andrzej Gęsicki – Koło Poznań

× Elżbieta Wieczorek – Koło Diament

× Danuta Rogowska-Sobko – Koło Góra

× Ida Wujda – Koło Gorzów Wlkp.

× Mieczysław Białek – Koło Seniora

Komisję Rewizyjną Oddziału wybrano w składzie:

× Szymon Grzebyszak

× Ewa Kołłątaj

× Piotr Lorenc

Sąd Koleżeński Oddziału wybrano w składzie:

× Ryszard Bładyko

× Eugenia Metera-Nowak

× Jolanta Siergiej

Delegatami na Walny Zjazd SITPNiG zostali:

× Iwona Bruczyńska

× Artur Bielec

× Magdalena Kudła

× Urszula Nowak-Bogdanowicz

× Zbigniew Gmiński

× Eugenia Nowak-Metera

× Andrzej Gęsicki

× Dorota Łapa

× Ewa Kołłataj

Zastępcami Delegatów zostali:

× Mariusz Winiarski

× Ewa Mróz

× Anna Pięt

× Marzena Serafin

× Dariusz Guzik

Delegatem do Rady terenowej Jednostki Federacji SNT NOT został;

× Zbigniew Gmiński


Uczestniczący w dyskusji delegaci WZDO dobrze oceniali działalność Oddziału w trudnych warunkach kadencji lat 2016-2021.Foto Archiwum SITPNiG O/ Zielona Góra

395 wyświetleń0 komentarzy

Commenti


bottom of page