top of page

Wspomnienie o Koledze Piotrze Gliniaku


10 lutego 2023, w wieku 63 lat, odszedł na wieczną szychtę nasz Kolega Piotr Gliniak, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, specjalista w zakresie geologia stratygraficzno-poszukiwawczej, gdzie uzyskał tytuł magistra. Ukończył również studia podyplomowe na Akademii Górniczo – Hutniczej z zakresu wiertnictwa oraz studium menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w zakresie zarzadzania spółkami kapitałowymi. Posiadał stopień Generalnego Dyrektora Górniczego oraz szereg odznaczeń państwowych i branżowych.

Jako geolog i menadżer, poświęcił całe swoje życie zawodowe, wiedzę, talent i przymioty osobiste, które pozwalały mu funkcjonować w tym ciekawym, ale specyficznym świecie ludzi ogarniętych pasją pracy dla nafty.

Karierę zawodowa rozpoczął 1 grudnia 1984 w Zakładzie Poszukiwania i Nafty Gazu w Krakowie wpierw w dozorze geologicznym wierceń w rejonie Tarnowa, a od 1996 w biurze w Krakowie, gdzie zajmował się projektowaniem prac poszukiwawczych i dokumentowaniem złóż początkowo w SE części monokliny przedsudeckiej, a potem na zapadlisku przedkarpackim w Karpatach i mezozoicznym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Nie zmieniając miejsca pracy w Krakowie był zatrudniony kolejno w Biurze Geologicznym ‘Geonafta’, Górnictwie Naftowym i wreszcie Oddziale w Sanoku, pełniąc różne stanowiska kierownicze. W latach 2006-2011 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Geologii w Warszawie. W latach 2011-2016 założyciel i jednocześnie Prezes firmy Efir Energy zajmującej się projektowaniem prac poszukiwawczych i eksploatacyjnych na potrzeby krajowego i zagranicznego przemysłu naftowego. W roku 2016 został członkiem Zarządu Exalo Drilling i dyrektorem wierceń zagranicznych.

Posiadał wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia monitoringu wiertniczo-geologicznego, wierceń z wysokimi gradientami ciśnień, projektowania i dokumentowania prac geologicznych i geofizycznych, analiz ekonomicznych dla potrzeb prowadzenia prac poszukiwawczych i rozpoznawczych, wykonywania analiz geologiczno–złożowych dla potrzeb działalności krajowej i zagranicznej PGNiG S.A. Miał też nieszablonowe i oryginalne pomysły pozwalające na rozwój sektora poszukiwawczego w Polsce.


Był autorem ponad 70 projektów, dokumentacji i opracowań geologicznych. Jeden obszar jego działalności geologicznej wymaga szczególnego podkreślenia. Piotr był wybitnym znawcą osadów jury i kredy południowej Polski. Był autorem i współautorem 22 publikacji naukowych i referatów na temat tych utworów. Przyczynił się z zespołami, którymi kierował, do rozpoznania i udokumentowania szeregu budowli organicznych w tych utworach. Do dziś niespełnionym jego marzeniem było, odkrycie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w węglanowych utworach biohermowych i rafowych jury i kredy.

W czasie gdy był Dyrektorem Departamentu Poszukiwania Złóż w Warszawie nastąpiła era intensywnych działań w zaangażowania firmy w projekty poszukiwawcze poza granicami Polski. Efektem tego były daleko zaawansowane działania celem pozyskania koncesji w Iranie na wyspie Lawan. Niestety międzynarodowe sankcje nałożone na ten kraj przekreśliły ten obiecujący projekt. Wytrwałość Piotra doprowadziła w roku 2007 do wygrania przez PGNiG S.A. przetargu na prowadzenie prac poszukiwawczych na koncesji Bahariya w Egipcie.

Dzięki Piotrowi firma PGNiG zaczęła być mocno rozpoznawalna w różnych rejonach świata takich jak: Afryka Północna, Kazachstan, Azerbejdżan, Pakistan, Iran, Półwysep Arabski.

Oprócz działalności geologicznej i menadżerskiej, pełnił też funkcje nadzorcze w organach nadzoru spółek grupy kapitałowej PGNiG.

Piotr doskonale łączył cechy romantycznego odkrywcy, pragmatyka i realisty. Rozumiał biznes naftowy przede wszystkim jako pracę kompetentnych, interdyscyplinarnych zespołów ludzkich, nie rezygnując jednocześnie z pozycji ich lidera.

16 lutego 2023 został pochowany na Cmentarzu rakowickim w Krakowie.

Piotr pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały szef, kolega i przyjaciel, który zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiego górnictwa naftowego.


Cześć jego pamięci

422 wyświetlenia0 komentarzy

Comentarios


bottom of page