top of page

Wspomnienie o Koledze Tadeuszu Wilczku


Kolega Tadeusz Wilczek urodził się 16 września 1940 roku w Janowie Lubelskim, skąd w roku 1945 wraz z rodzicami przeniósł się do Połczyna Zdroju, gdzie ukończył szkołę podstawową. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Technikum Geologicznym w Warszawie, którą odbywał w latach 1954 – 1958. Po maturze uzyskuje tytuł technika geologa ze specjalnością hydrogeologii. Zatrudnia się w Przedsiębiorstwie Hydrogeologicznym w Warszawie, gdzie pracował w latach 1958 -1960 przy pracach wykonywanych dla potrzeb lotnictwa cywilnego i transportu drogowego.

W roku 1960 rozpoczyna studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, które kończy w roku 1966, uzyskując tytuł magistra geologii ze specjalizacją geologia poszukiwawczo – naftowa i geochemia naftowa. Do Biura Dokumentacji i Projektów Geologicznych Przemysłu Naftowego (późniejsza GEONAFTA) trafia w roku 1967 i wiąże się zawodowo z Górnictwem Naftowym aż do przejścia na emeryturę w roku 2006. W międzyczasie – od stycznia roku 1974 do września roku 1978, pracuje w Algierii na kontrakcie dla firmy francuskiej. Na pierwszym roku studiów poznaje późniejszą Małżonkę Marlenę, z którą doczekali się dwójki dzieci – córki Moniki i syna Piotra oraz wnucząt – Marii, Jana, Zofii, Anny i Jakuba.

W trakcie ponad 40-letniej pracy w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie pracuje na różnych stanowiskach, w tym przez wiele lat na stanowiskach kierowniczych, będąc Zastępcą Dyrektora BG GEONAFTA a następnie Oddziału Górnictwo Naftowe. Zajmuje się w tym czasie przede wszystkim współpracą z instytucjami naukowo – badawczymi i wdrażaniem do praktyki poszukiwawczej i eksploatacyjnej nowych technologii i opracowań. Aktywnie uczestniczy także we współpracy ze światowymi firmami konsultingowymi (np. Robertson) i największymi firmami naftowymi lat 90-tych XX wieku (np. Amoco, Texaco). Jest to szczególnie widoczne po roku 1992, kiedy w oparciu o kredyty z Banku Światowego PGNiG kupuje nowoczesny sprzęt i technologie. Znajduje to odbicie w znaczącym wzroście efektywności prac i powiększeniu zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wprowadzenie przez kol. Tadeusza Wilczka nowatorskich metod badań geochemicznych w poszukiwaniach naftowych. Między innymi wprowadził analizy dojrzałości termicznej materii organicznej na podstawie pomiarów temperatury. Realizował nowoczesne badania izotopowe pozwalające na badanie pochodzenia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Wraz z zespołem na szeroką skalę prowadził analizy biomarkerów, prowadzące do wniosków korelacyjnych skał macierzystych ze złożami węglowodorów.

Po licznych zmianach strukturalnych i organizacyjnych w PGNiG S.A., jakie nastąpiły na przełomie XX i XXI wieku, w ostatnich latach przed przejściem na emeryturę kol. Tadeusz Wilczek pracuje na stanowisku koordynatora prac naukowo – badawczych, zajmując się efektywnie współpracą z licznymi instytucjami wykonującymi te prace na rzecz PGNiG S.A. Na emeryturę przechodzi w roku 2006. Nie traci jednak kontaktu z Firmą, wykorzystując swoją wiedzę oraz uprawnienia rzeczoznawcy SITPNiG przy wykonywaniu różnego rodzaju opracowań i opinii.

Osobisty wkład pracy kol. Tadeusza Wilczka, Jego zaangażowanie i osiągnięcia są docenione i znajdują odbicie w przyznanych Mu odznaczeniach państwowych, branżowych i resortowych. Otrzymuje: Złoty Krzyż Zasługi w roku 1988, Krzyż Kawalerski OOP w roku 2004, odznakę Zasłużony dla Polskiej Geologii (srebrną w roku 1984 i złotą w roku 1994), odznakę Zasłużony dla PGNiG w roku 1982, odznakę Zasłużony dla Górnictwa RP w roku 1998, kolejne stopnie górnicze – aż do Generalnego Dyrektora Górniczego III stopnia.

Osobny rozdział w życiu zawodowym Tadeusza stanowi Jego działalność na rzecz SITPNiG, którego członkiem był od 1 maja 1967 roku. W okresie pełnienia funkcji kierowniczych w BG GEONAFTA i Oddziale Górnictwo Naftowe PGNiG S.A. włożył wiele osobistego wysiłku i zaangażowania w popularyzację wiedzy technicznej i osiągnięć środowiska inżynierskiego, przede wszystkim poprzez inspirowanie i organizację wspólnie ze Stowarzyszeniem branżowych sympozjów i konferencji naukowo – technicznych o zasięgu ogólnopolskim. Przykładowo można wymienić kilka z lat 1992 – 2004:

  • „Nowe techniki w geologii, geofizyce, wiertnictwie i inżynierii złożowej”,

  • „Rola zaplecza naukowo – badawczego w realizacji zadań górnictwa naftowego”,

  • „Perspektywy poszukiwania węglowodorów w utworach permskich na Niżu Polskim”,

  • „Najnowsze osiągnięcia metodyczne w światowej geologii naftowej i perspektywy ich wykorzystania w PGNiG”,

  • „Zespołowa analiza geologiczna w poszukiwaniach naftowych”,

  • „Polski basen cechsztyński - geologia i złoża węglowodorów”,

  • „Nowe perspektywy poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej”,

  • „50 lat służb BHP w górnictwie naftowym i gazownictwie”.

W tym samym czasie kol. Tadeusz Wilczek aktywnie uczestniczy w pracach organów doradczych przy Zarządzie Głównym SITPNiG. W latach 1986 – 1993 jest członkiem Komitetu Technicznego ds. Górnictwa Nafty i Gazu, w latach 1994 – 1997 jest członkiem Komitetu Naukowo – Technicznego ds. Współpracy z Zagranicą, w latach 2000 – 2004 wraca do Komitetu Naukowo – Technicznego ds. Górnictwa Nafty i Gazu, a w latach 2004 – 2016 działa w Głównej Komisji ds. Współpracy z EAGE (European Association of Geoscientists Engineers), której to organizacji jest także członkiem. Należał również do amerykańskiego stowarzyszenia branżowego AAPG w USA. W latach 2005 – 2009 jest z ramienia SITPNiG członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Naczelnej Organizacji Technicznej. Działa także „na własnym podwórku”, będąc w latach 2004 - 2008 Wiceprzewodniczącym Koła nr 3 w Oddziale Warszawa II.

Po przejściu na emeryturę Tadeusz włącza się natychmiast aktywnie w działalność Klubu (Koła) Seniora przy Oddziale Warszawa II. W latach 2008 – 2016 jest członkiem Zarządu, a w latach 2016 – 2021 Wiceprzewodniczącym Klubu (Koła). Ujawnia się wówczas Jego kolejna pasja – propagowanie wśród Seniorów zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej. Jest niestrudzonym organizatorem wielu wycieczek pieszych i rowerowych w Warszawie i najbliższych okolicach (Puszcza Kampinoska i inne lasy podwarszawskie, Konstancin i okolice, ciekawe trasy w Warszawie). Nie zapominał przy tym o technice, organizując wycieczki do Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie, Muzeum Techniki i Motoryzacji w Otrębusach k/Warszawy, przejażdżki zabytkową kolejką wąskotorową z Piaseczna do Tarczyna, rejsy zabytkowym statkiem po Wiśle i do Serocka n/Narwią.

Organizował także dla środowiska seniorskiego dłuższe wycieczki autokarowe, starając się zawsze połączyć w nich walory krajobrazowo - turystyczne (np. malownicze okolice Podkarpacia, zabytki Dolnego Śląska czy Ziemi Lubuskiej) z zagadnieniami technicznymi. Można tu wymienić: kopalnię – skansen górnictwa naftowego w Bóbrce k/Krosna, kopalnię soli w Kłodawie, kopalnię miedzi w Lubinie, kopalnię węgla kamiennego w Bogdance, kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego „Mełgiew” k/Lublina i „Lubiatów” k/Międzychodu.

Podobnie jak w przypadku działalności zawodowej, także działalność społeczna kol. Tadeusza Wilczka została doceniona i nagrodzona. Odznaczono Go Honorową Odznaką SITPNiG – srebrną (rok 1992), złotą (rok 1997) i diamentową (rok 2011). W roku 2015 otrzymał także tytuł Zasłużonego Seniora SITPNiG. Również Naczelna Organizacja Techniczna przyznała Mu swoje Odznaki Honorowe – srebrną (rok 2003), złotą (rok 2009) i diamentową (rok 2018).

Niestety w ostatnich latach stan zdrowia Tadeusza nie pozwalał Mu bezpośrednio uczestniczyć w pracach Koła Seniora, ale na szczęście „zaraził” swoją pasją szersze grono Seniorów, którzy kontynuują Jego „dzieło”. Będzie nam niestety brakowało Jego wyważonych i wnikliwych ocen i informacji, przekazywanych zawsze spokojnie i bez emocji.

Kol. Tadeusz Wilczek zmarł 27 lutego 2023 roku. Pogrzeb odbył się na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach, a urna z Jego prochami została złożona w Kolumbarium. Niech spoczywa w spokoju. Cześć Jego pamięci.
Koleżanki i Koledzy z Koła Seniora SITPNiG przy Oddziale Warszawa II.

219 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page