top of page

Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 30 czerwca 2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG we Wrocławiu, podczas którego Delegaci, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2020 - 2024.

Zarząd Oddziału SITPNiG we Wrocławiu

wroclaw@sitpnig.pl 

Dariusz Nojek.jpg

Dariusz Nojek

Prezes Oddziału

Krzysztof Grzegółka.jpg

Krzysztof Grzegółka

Wiceprezes Oddziału

Magdalena Bielewicz.jpg

Magdalena Bielewicz

Sekretarz Oddziału

Kopel Agnieszka.jpg

Agnieszka Kopel

Skarbnik Oddziału

Joanna Bill-Gudidis.jpg

Joanna Bill-Gudidis

Członek Zarządu Oddziału

Andrzej Sydor.jpg

Andrzej Sydor

Członek Zarządu Oddziału

Mirosław Zgarda

 Członek Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG we Wrocławiu

Anna Fulbiszewska

Magdalena Jeske

Stanisław Horochowski

-  Przewodnicząca

-  Z-ca przewodniczącego

-  Członek

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG we Wrocławiu

Paweł Bednarski

Anna Pawełkiewicz-Górna

Marcin Grabowiecki

-  Przewodniczący

-  Z-ca przewodniczącego

-  Członek

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

Joanna Bil - Gudidis

Agnieszka Kopel

Dariusz Nojek

Delegaci do Rady Terenowej NOT

Krzysztof Grzegółka

Dariusz Nojek

Koło nr 1

Mirosław Zgarda 

Tomasz Trzaska

Piotr Towpik

-  Przewodniczący

-  Sekretarz

-  Skarbnik

Koło nr 4

Joanna Bill-Gudidis   

Agnieszka Kopel

Łukasz Przysucha

-  Przewodniczący

-  Sekretarz

-  Członek Zarządu

Koło nr 5

Andrzej Sydor     

Witold Misiewicz

Krzysztof Grzybielec

-  Przewodniczący

-  Sekretarz

-  Skarbnik

bottom of page