top of page

Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 11 maja 2016 roku odbyło się Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Czechowicach-Dziedzicach, podczas którego Delegaci, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2016 - 2020.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Czechowicach-Dziedzicach

ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice

czechowice@sitpnig.pl 

Mirosław Stec

Prezes Oddziału

Wiceprezes Oddziału

Renata Machnik

Wiceprezes Oddziału

Janina Zeman

Skarbnik Oddziału,

Zenon Markiel

Sekretarz Oddziału

Marek Lesisz

Członek Zarządu Oddziału

Izabela Łusińska

 Członek Zarządu Oddziału,

Mikołaj Koba

Członek Zarządu Oddziału

Marek Szendzielorz

Członek Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Czechowicach-Dziedzicach

Sylwia Gezler-Filip

Małgorzata Górk

Marek Wilczyński

-  Przewodniczący

-  Z-ca przewodniczącego

-  Sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Czechowicach-Dziedzicach

Jadwiga Gawłowska

Bożena Janik-Kocyła

Irena Waliczek

-  Przewodnicząca

-  Sekretarz

-  Członek

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

Mirosław Stec i Marek Lesisz

Delegaci Oddziału do Rady Krajowej FSNT NOT

Marek Szendzielorz
Zastępca: Marek Wilczyński

bottom of page