top of page

Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 7 kwietnia 2016 roku odbyło się Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Katowicach, podczas którego Delegaci wszystkich Kół Zakładowych, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2020 - 2024.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Katowicach

ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze

katowice@sitpnig.pl 

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Katowicach

Barbara Kranz 

Dariusz Dudziak

Małgorzata Krzywoń

-  Przewodnicząca

-  Z-ca przewodniczącego

-  Sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Katowicach

Rudolf Heczko 

Robert Banasik

Mirosław Stec

Grzegorz Stokłosa 

-  Przewodniczący

-  Z-ca przewodniczącego

-  Z-ca przewodniczącego, 

-  Sekretarz

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

Wojciech Janocha, Henryk Kurek, Alicja Lipa, Franciszek Pigula, 

Mirosław Szczygieł

bottom of page