top of page

Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 7 kwietnia 2016 roku odbyło się Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Katowicach, podczas którego Delegaci wszystkich Kół Zakładowych, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2016 - 2020.

Janina Lukasek-Bularz, Grzegorz Marczyk, Stanisław Kaciak, Franciszek Pigula, Stanisław Skalny, Mirosław Szczygieł.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Katowicach

ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze

katowice@sitpnig.pl 

Mirosław Szczygieł.jpg

Mirosław Szczygieł

Prezes Oddziału

Henryk Kurek

Wiceprezes Oddziału, 

Andrzej Rudzki.jpg

Andrzej Rudzki

Członek Zarządu Oddziału

Franciszek Pigula.jpg

Franciszek Pigula

Przewodniczący Koła nr

Janina Lukasek Bularz

Przewodnicząca Koła

nr

Stanisław Skalny

Przewodnicząca Koła

nr

Alicja Lipa.jpg

Alicja Lipa

Członek Zarządu Oddziału

Danuta Ostrowska.jpg

 Danuta Ostrowska

Skarbnik Oddziału,

Grzegorz Marczyk

Przewodniczący Koła nr

Stanisław Łaciak.jpg

Stanisław Łaciak

Przewodniczący Koła nr

Wojciech Janocha_edited.jpg

Wojciech Janocha

Przewodniczący Koła nr

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Katowicach

Barbara Kranz 

Dariusz Dudziak

Małgorzata Krzywoń

-  Przewodnicząca

-  Z-ca przewodniczącego

-  Sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Katowicach

Rudolf Heczko 

Robert Banasik

Mirosław Stec

Grzegorz Stokłosa 

-  Przewodniczący

-  Z-ca przewodniczącego

-  Z-ca przewodniczącego, 

-  Sekretarz

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

Wojciech Janocha, Henryk Kurek, Alicja Lipa, Franciszek Pigula, 

Mirosław Szczygieł

bottom of page