top of page

Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 1 czerwca 2016 roku odbyło się Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Krakowie, podczas którego Delegaci wszystkich Kół Zakładowych, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2016 - 2020.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Krakowie

ul. Łukasiewicza 1/109, 31-429 Kraków

krakow@sitpnig.pl 

Dominik Staśko

Prezes Oddziału

Józef Chowaniec

Wiceprezes Oddziału

Albin Wojnar

Wiceprezes Oddziału,

Przewodniczący Koła WWNiG

Jan Wójcik

Sekretarz Oddziału,

Elżbieta Jezierska

Skarbnik

Jan Artymiuk

Członek Zarządu Oddziału

Mirosław Janowski

Członek Zarządu Oddziału

Barbara Czopek

Członek Zarządu Oddziału, Przewodnicząca Koła GGiOŚ

Mariusz Łaciak

Członek Zarządu Oddziału

Franciszek Brach

Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła EXALO

9043 - Kornecka Iwona.jpg

Iwona Kornecka

Członek Zarządu Oddziału, Przewodnicząca Koła INiG

Piotr Narloch

Członek Zarządu Oddziału, 

Maciurzyńska_Krystyna.jpg

Krystyna Maciurzyńska

Członek Zarządu Oddziału, Przewodnicząca Koła Seniora

Krzysztof Wesołowski

Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła nr 5 

Jan Ziaja

Członek Zarządu Oddziału, 

9192 - Złotkowski Albert.jpg

Albert Złotkowski

Członek Zarządu Oddziału, 

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Krakowie

Andrzej Michniewski

Beata Kozłowska

Albert Złotkowski

-  Przewodniczący

-  Z-ca przewodniczącego

-  Sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Krakowie

Czesław Rybicki

Ryszard Cygan

Lucjan Rudzik

-  Przewodnicząca

-  Sekretarz

-  Członek

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

Jan Artymiuk, Józef Chowaniec, Andrzej Gonet, Andrzej Michniewski, Dominik Staśko, Albin Wojnar

Zastępcy delegatów: Ryszard Cygan, Krzysztof Wesołowski

bottom of page