Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 1 czerwca 2016 roku odbyło się Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Krakowie, podczas którego Delegaci wszystkich Kół Zakładowych, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2016 - 2020.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Krakowie

ul. Łukasiewicza 1/109, 31-429 Kraków

krakow@sitpnig.pl 

Dominik Staśko

Prezes Oddziału

Anna Wantuch

Wiceprezes Oddziału

Józef Chowaniec

Wiceprezes Oddziału

Albin Wojnar

Wiceprezes Oddziału,

Jan Wójcik

Sekretarz Oddziału,

Elżbieta Jezierska

Skarbnik

Jan Artymiuk

Członek Zarządu Oddziału

Mirosław Janowski

Członek Zarządu Oddziału

Jacek Kawula

Członek Zarządu Oddziału

Mariusz Łaciak

Członek Zarządu Oddziału

Jacek Nowak

Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła nr 1 

Piotr Dacewicz

Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła 3

Barbara Czopek

Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła nr 4

Franciszek Brach

Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła nr

Ryszard Cygan

Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła nr 6

Krzysztof Wesołowski

Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła nr 5 

Lucjan Rudzik

Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła Seniora

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Krakowie

Andrzej Michniewski

Beata Kozłowska

Albert Złotkowski

-  Przewodniczący

-  Z-ca przewodniczącego

-  Sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Krakowie

Czesław Rybicki

Ryszard Cygan

Lucjan Rudzik

-  Przewodnicząca

-  Sekretarz

-  Członek

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

Jan Artymiuk, Józef Chowaniec, Andrzej Gonet, Andrzej Michniewski, Dominik Staśko, Albin Wojnar

Zastępcy delegatów: Ryszard Cygan, Krzysztof Wesołowski

© 2017 by Dominika Bernaś dla SITPNiG

Tel: +48 12/ 421 32 47, 12/ 426 11 25