© 2017 by Dominika Bernaś dla SITPNiG

Tel: +48 12/ 421 32 47, 12/ 426 11 25 

Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 10 czerwca 2016 r. w Muzeum przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Krośnie, podczas którego Delegaci wszystkich Kół Zakładowych, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2016 - 2020.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Krośnie

ul. Łukasiewicza 19c, 38-400 Krosno

krosno@sitpnig.pl 

Janusz Pudło

Prezes Oddziału

Jan Lubaś

Wiceprezes Oddziału

Andrzej Grasela

Wiceprezes Oddziału

Wacław Jankowski

Wiceprezes Oddziału

Robert Wrzask

Wiceprezes Oddziału

Krzysztof Knap

Wiceprezes Oddziału,
przewod. koła Naftomontaż

Sławomir Majerski

Wiceprezes Oddziału,
przewod. koła RN Jedlicze

Sekretarz Oddziału

Paweł Krakowiecki

Skarbnik Oddziału, przewod.
koła ZRG Krosno

Wiesław Karamon

Członek Zarządu Oddziału

Stanisław Józefczyk

Członek Zarządu Oddziału

Andrzej Janocha

Członek Zarządu Oddziału,
przewod. koła INiG

Kazimierz Macnar

Członek Zarządu Oddziału,
przewod. koła PNiG Jasło

 

Grzegorz Głowacki

Członek Zarządu Oddziału
przewod. koła ZG Jasło

Waldemar Krygowski

Członek Zarządu Oddziału,
przewod. koła Naftomet

Adam Janas

Członek Zarządu Oddziału,
przewod. koła Klub Seniora

 

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Krośnie

Władysław Kozioł

Dorota Kluk

-  Przewodniczący

-  Sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Krośnie

Anna Zaleszczuk

Zdzisław Płoch

Ewa Sanecka

-  Przewodnicząca

-  Z-ca przewodniczącego

-  Sekretarz

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG
Andrzej Grasela, Robert Wrzask, Jan Sęp, Krzysztof Knap
Delegaci Oddziału do Terenowych Jednostek FSNT NOT
Jan Sęp, Robert Wrzask