top of page

Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: Walne Zgromadzenie Członków Oddziału bądź Walny Zjazd Delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz Zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest Sąd Koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika oraz Członków Zarządu, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 30 czerwca 2020 r. w Pałacu Polanka w Krośnie odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Krośnie, podczas którego Delegaci wszystkich Kół Zakładowych, wybrani w trakcie przeprowadzonej w lutym tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach Zakładowych, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2020 - 2024.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Krośnie

RW_edytowane.jpg

Robert Wrzask

Prezes Zarządu

Janusz Pudło

Wiceprezes Zarządu

Jan Lubaś

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Knap

Wiceprezes Zarządu
Przewodn. KZ Technologie

Grzegorz Głowacki

Sekretarz Zarządu

Przewodn. KZ ZG Jasło

Paweł Krakowiecki

Skarbnik

Przewodn. KZ Exalo

Andrzej Janocha

Członek Zarządu
Przewodn. ​KZ INiG

Sławomir Majerski

Członek Zarządu
Przewodn. KZ RN Jedlicze

janas_Adam_rgb.jpg

Adam Janas

Członek Zarządu

Przewodn. KZ Klub Seniora

 

Wiesław Karamon

Członek Zarządu

Katarzyna Giermańska

Członek Zarządu

Kazimierz Macnar

Członek Zarządu

 

Jan Janocha

Członek Zarządu

Jan Sęp.JPG

Jan Sęp

Członek Zarządu

Czesław Szmyd

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Krośnie

Dorota Kluk

Waldemar Krygowski

Andrzej Data

-  Przewodnicząca

- Z-ca Przewodniczącej

-  Sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Krośnie

Krzysztof Kalisz

Grzegorz Lepucki

Roman Kasza

-  Przewodniczący

-  Z-ca Przewodniczącego

-  Sekretarz

Delegaci na WZD SITPNiG
Robert Wrzask, Janusz Pudło, Jan Lubaś, Grzegorz Głowacki
Delegaci do Terenowych Jednostek FSNT NOT
Robert Wrzask, Grzegorz Głowacki
bottom of page