Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 7 czerwca 2016 roku odbyło się X Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Łodzi, podczas którego Delegaci wszystkich Kół Zakładowych, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2016 - 2020.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Łodzi

ul.  Targowa 9A lokal 103 - Łódź

lodz@sitpnig.pl 

Bogusława Gutowska

Prezes Oddziału

Jolanta Weselińska

Wiceprezes Oddziału

Włodzimierz Tomczak

Wiceprezes Oddziału

Katarzyna Prochowska

Wiceprezes / Sekretarz Oddziału

Skarbnik Oddziału

Roman Jabłoński

Zastępca Sekretarza

Elżbieta Hajdacka
Członek Zarządu Oddziału

Krzysztof Janiszewski

Członek Zarządu Oddziału

Stanisław Kaszewki

Członek Zarządu Oddziału 

Michał Konieczny

Członek Zarządu Oddziału

Zbigniew Makowski

Członek Zarządu Oddziału

Piotr Michalski

Członek Zarządu Oddziału

Krzysztof Nasiłowski

Członek Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Łodzi

Dariusz Kmiecik

Elżbieta Kapitułka

Jerzy Żabicki

-  Przewodniczący

-  Z-ca przewodniczącego

-  Sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Łodzi

Jacek Ciesielski

Joanna Lewandowska

Jadwiga Maciąg

-  Przewodnicząca

-  Z-ca przewodniczącego

-  Sekretarz

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

© 2017 by Dominika Bernaś dla SITPNiG

Tel: +48 12/ 421 32 47, 12/ 426 11 25