top of page

Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 31 sierpnia 2020 roku odbyło się Zwyczajny Sprawozdawczo -Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Oddziału SITPNiG w Łodzi, podczas którego Delegaci wszystkich Kół, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2020 - 2024

Zarząd Oddziału SITPNiG w Łodzi

ul.  Targowa 9A lokal 103 - Łódź

lodz@sitpnig.pl 

Bogusława Gutowska.JPG

Bogusława Gutowska

Prezes Oddziału

Jolanta Weselińska

Wiceprezes Oddziału

Włodzimierz Tomczak

Wiceprezes Oddziału

Katarzyna Prochowska

Wiceprezes / Sekretarz Oddziału

Tomasz Marcinkowski

Wiceprezes Oddziału

Marta Matuszewska

Skarbnik Oddziału

Hanna Ciechańska

Członek Zarządu Oddziału

Roman Jabłoński

Członek Zarządu Oddziału

Krzysztof Janiszewski

Członek Zarządu Oddziału

Stanisław_Kaszewski.jpg

Stanisław Kaszewki

Członek Zarządu Oddziału 

Zbigniew Makowski

Członek Zarządu Oddziału

Piotr Michalski

Członek Zarządu Oddziału

Krzysztof Nasiłowski

Członek Zarządu Oddziału

Ryszard Zemrak
Członek Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Łodzi

Dariusz Kmiecik

Elżbieta Kapitułka

Katarzyna Komorowska

-  Przewodniczący

-  Z-ca przewodniczącego

-  Sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Łodzi

Jacek Ciesielski

Wojciech Sordyl

Czesław Soszka

-  Przewodniczący

-  Z-ca przewodniczącego

-  Sekretarz

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

Bogusława Gutowska, Katarzyna Prochowska, Jolanta Weselińska,

Zastępcy: Hanna Ciechańska, Jacek Cieślicki

Delegaci Oddziału do Rady Terenowej FSNT NOT

Dariusz Kmiecik

bottom of page