top of page

Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 7 czerwca 2016 roku odbyło się X Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Poznaniu, podczas którego Delegaci wszystkich Kół Zakładowych, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2016 - 2020.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Poznaniu

ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

tel. 61/ 854 52 76; 854 55 69

poznan@sitpnig.pl 

Andrzej Mikołajczak

Prezes Oddziału

Andrzej Barczyński

Wiceprezes Oddziału

Grzegorz Bartoszewski

Wiceprezes Oddziału

Małgorzata Ratajczak

Sekretarz Oddziału,

przewodnicząca koła nr 10

Barbara Janke

Skarbnik

Ewa Przedpełska

Członek Zarządu Oddziału

Gustaw Czarnobrywy

Członek Zarządu Oddziału

Tomasz Dalski

Członek Zarządu Oddziału

Przemysław Hozakowski

Członek Zarządu Oddziału

Piotr Purkiewicz

Członek Zarządu Oddziału

Przewodniczący Kół

Andrzej Koźlecki   

Maria Gębka 

Andrzej Kociemba  

Adam Gorynia   

Monika Gasperowicz  

-  Przewodniczący Koła Nr 1 

-  Przewodnicząca Koła Nr 3

-  Przewodniczący Koła Nr 4

-  Przewodniczący Koła Nr 5

-  Przewodnicząca Koła Nr 6

Mirosław Borsukiewicz  

Zbigniew Nowak  

Małgorzata Ratajczak 

Jerzy Wiśniewski 

Władysław Polcyn  

-  Przewodniczący Koła Nr 7 

-  Przewodniczący Koła Nr 8

-  Przewodnicząca Koła Nr 10

-  Przewodniczący Koła Nr 13  

-  Przewodniczący Koła Nr 15

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Poznaniu

Waldemar Różański 

Jacek Łoda

Beata Kosmala

-  Przewodniczący

-  Sekretarz

-  Członek

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Poznaniu

Stanisław Kurlit 

Jerzy Magas

Grażyna Sapieha

-  Przewodnicząca

-  Sekretarz

-  Członek

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

Grzegorz Bartoszewski, Ryszard Białczyk, Maria Gębka, Stanisław Kurlit, Jacek Łoda, Ewa Przedpełska, Małgorzata Ratajczak 

bottom of page