top of page

Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 19 czerwca 2020 r. w sali konferencyjnej PSG w Tarnowie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Tarnowskiego SITPNiG, podczas którego Delegaci wszystkich Kół Zakładowych, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2020 - 2024.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16 B, 33-100 Tarnów

tel. 14/ 632 32 20; 632 32 10

tarnow@sitpnig.pl 

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Tarnowie

Wanda Ryś

Alicja Kaczmarczyk 

Małgorzata Szatko

-  Przewodniczący

-  Sekretarz

-  Członek

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Tarnowie

Lucjan Łużecki

Andrzej Jewulski

Marta Bukowska-Cmunt

-  Przewodnicząca

-  Sekretarz

-  Członek

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

Ryszard Ryba, Tomasz Życzyński, Andrzej Fudala, Bogdan Baniak, Jerzy Kosiński, 

Grażyna Jarecka, Alicja Kaczmarczyk

Delegaci Oddziału do Rad Terenowych FSNT NOT

Ryszard Ryba, Andrzej Jewulski, Andrzej Fudala, Jerzy Kosiński, 

bottom of page