Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 17 maja 2016 r. w sali konferencyjnej PSG w Tarnowie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Tarnowskiego SITPNiG, podczas którego Delegaci wszystkich Kół Zakładowych, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2016 - 2020.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16 B, 33-100 Tarnów

tel. 14/ 632 32 20; 632 32 10

tarnow@sitpnig.pl 

Ryszard Ryba

Prezes Oddziału

Bogdan Baniak

Wiceprezes Oddziału

Grażyna Jarecka

Wiceprezes Oddziału

Alicja Białas

Sekretarz Oddziału

Janina Dziędziel-Gostek

Skarbnik

Zbigniew Łabuz

Członek Zarządu Oddziału,

przewodniczący koła 

Adam Jarek

Członek Zarządu Oddziału,

przewodniczący koła 

Zenon Pociecha

Członek Zarządu Oddziału,

przewodniczący koła 

Marcin Sykulski

Członek Zarządu Oddziału,

przewodniczący koła 

Andrzej Fudala

Członek Zarządu Oddziału,

przewodniczący koła 

Tomasz Życzyński

Członek Zarządu Oddziału,

przewodniczący koła 

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Tarnowie

Wanda Ryś

Alicja Kaczmarczyk 

Małgorzata Szatko

-  Przewodniczący

-  Sekretarz

-  Członek

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Tarnowie

Lucjan Łużecki

Andrzej Jewulski

Marta Bukowska-Cmunt

-  Przewodnicząca

-  Sekretarz

-  Członek

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

Ryszard Ryba, Tomasz Życzyński, Andrzej Fudala, Bogdan Baniak, Jerzy Kosiński, 

Grażyna Jarecka, Alicja Kaczmarczyk

Delegaci Oddziału do Rad Terenowych FSNT NOT

Ryszard Ryba, Andrzej Jewulski, Andrzej Fudala, Jerzy Kosiński, 

© 2017 by Dominika Bernaś dla SITPNiG

Tel: +48 12/ 421 32 47, 12/ 426 11 25