top of page

Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 10 czerwca 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Warszawie I, podczas którego Delegaci, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2016 - 2020.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Warszawie I

ul. Narutowicza 63, 20-916 Lublin

warszawa1@sitpnig.pl 

ikona.JPG

Ewa Tomaszewska

Prezes Oddziału

Adam Potocki

Wiceprezes Oddziału, 

Przewodniczący Koła PKN Orlen SA - Białystok

Wiesław Zwoliński

Wiceprezes Oddziału

Anna Olek

Wiceprezes Oddziału, 

Przewodnicząca Koła PKN Orlen SA - Płock

Agnieszka Kurzyp-Fornell

Sekretarz Oddziału, 
Przewodnicząca Koła PKN
Orlen SA 
Centrala i Region

Elżbieta Jeżewska

Skarbnik Oddziału

Mirosława Stępień

Przewodniczący Koła PKN Orlen SA - Lublin

Marek Siarkiewicz

Przewodniczący Koła Orlen Centrum Serwisowe - Opole

Marek Szymanowski

Przewodniczący Koła
PERN SA Warszawa

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Warszawie I

Elżbieta Januszewska

Ewa Tomaszewska

Halina Osojca

-  Przewodnicząca

-  Członek

-  Członek

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Warszawie I

Małgorzata Szyper

Violetta Horowiec

Joanna Piątkowska

-  Przewodnicząca

-  Członek

-  Członek

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

Janusz Kobylański, Agnieszka Kurzyp-Fornell
Zastępcy: Elżbieta Januszewska, Adam Potocki.

bottom of page