top of page

Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 13 sierpnia 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze, podczas którego Delegaci, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2021 - 2024.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze

ul. Boh. Westerplatte 15,  65-034 Zielona Góra

z.gora@sitpnig.pl 

Zbigniew Gmiński

Prezes Oddziału

Damian Bogdanowicz

Wiceprezes Oddziału

Anna Limanówka
Sekretarz Oddziału

Ewa Flis

Skarbnik Oddziału

Karol Limanówka

Członek Zarządu Oddziału

Ewa Mróz

Członek Zarządu Oddziału

Mariusz Winiarski
Członek Zarządu Oddziału

Iwona Bruczyńska

Przewodniczący Koła

Zielona Góra

Łukasz Data

 Przewodnicząca Koła

Ostrów Wlkp.

Artur Bielec

Przewodniczący Koła

Grodzisk Wlkp.

Andrzej Gęsicki

Przewodniczący Koła

Poznań

Danuta Rogowska-Sobko

Przewodnicząca Koła

Góra

Ida Wujda

Przewodnicząca Koła

Gorzów Wlkp.

Elżbieta Wieczorek

Przewodnicząca Koła

Diament

Bartosz Bystrzycki

Przewodniczący Koła

Karlino

Przewodniczący Koła

Seniora

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze

Ewa Kołłątaj

Szymon Grzebyszak

Piotr Lorenc

-  Przewodnicząca

-  Z-ca przewodniczącego

-  Członek

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze

Jolanta Siergiej

Eugenia Metera-Nowak 

Ryszard Bładyko

-  Przewodniczący

-  Z-ca przewodniczącego

-  Członek

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

Iwona Bruczyńska, Artur Bielec, Magdalena Kudła, Urszula Nowak-Bogdanowicz, Zbigniew Gmiński, Eugenia Metera-Nowak, Andrzej Gęsicki, Dorota Łapa,  Ewa Kołłątaj,

Zastępcy:  Mariusz Winiarski, Ewa Mróz

bottom of page