Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 13 sierpnia 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze, podczas którego Delegaci, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2021 - 2024.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze

ul. Boh. Westerplatte 15,  65-034 Zielona Góra

z.gora@sitpnig.pl 

Zbigniew Gmiński

Prezes Oddziału

Jolanta Siergiej

Wiceprezes Oddziału

Iwona Bruczyńska

Sekretarz Oddziału

Ewa Flis

Skarbnik Oddziału

Elżbieta Wieczorek

Członek Zarządu Oddziału

Rafał Bisset

Członek Zarządu Oddziału

Marcin Konopski

Przewodniczący Koła

Zielona Góra

Milena Grzebyszak

 Przewodnicząca Koła

Ostrów Wlkp.

Artur Bielec

Przewodniczący Koła

Grodzisk Wlkp.

Andrzej Gęsicki

Przewodniczący Koła

Poznań

Danuta Rogowska-Sobko

Przewodnicząca Koła

Góra

Ida Wujda

Przewodnicząca Koła

Gorzów Wlkp.

Elżbieta Kłosińska

Przewodnicząca Koła

Diament

Zbigniew Muracki

Przewodniczący Koła

Karlino

Mieczysław Białek

Przewodniczący Koła

Seniora

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze

Irena Pietraszkiewicz

Dorota Chojnacka

Elżbieta Kłosińska

-  Przewodnicząca

-  Członek

-  Członek

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze

Remigiusz Bartoszewicz

 Eugenia Metera-Nowak 

Ryszard Bładyko

-  Przewodniczący

-  Członek

-  Członek

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

Iwona Bruczyńska, Magdalena Wajda, Zbigniew Gmiński, Irena Pietraszkiewicz, Dorota Chojnacka, Remigiusz Bartoszewicz, Sławomir Kudela, Ewa Kołłątaj, Krzysztof Potera, Artur Bielec, Zbigniew Wantuch, Mariusz Winiarski

Zastępcy: Mirosław Majchrzak, Monika Ostrowska, Andrzej Gęsicki, Józef Lenart