top of page
Rys historyczny Wieku Nafty

W 1991 r. z inicjatywy Głównej Komisji Historii i Muzealnictwa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ukazał się pierwszy numer „Wieku Nafty” Zeszytów Naukowo - Historycznych Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce. Od tego czasu wydano już ponad 90 numerów czasopisma, dokumentując i popularyzując tym samym historię polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego. Z biegiem lat zmieniły się szata graficzna, skład Redakcji, ale periodyk nadal realizuje założenia pierwszych Redaktorów: „(...)będziemy pisać o twórcach przemysłu, kopalniach ropy i gazu ziemnego, stosowanych technologiach udostępniania złóż i wydobywania bituminów, ich przeróbce, transporcie, o pierwszych spółkach naftowych, a wszystko to w kontekście historycznym...

bottom of page