Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Witamy serdecznie

Na stronie największej polskiej organizacji naukowo-technicznej inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego!

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

jest kontynuatorem polskich, naftowych organizacji technicznych działających od drugiej połowy XIX wieku na ziemiach polskich, zarówno w okresie zaborów, jak i w okresie II Rzeczpospolitej PolskiejRazem uratujmy Muzeum Techniki i Przemysłu

Wypełnij deklarację poparcia

 "RATUJEMY MUZEUM TECHNIKI"

 


 Bóbrka w letnim słońcu 

"Vademecum Gazownika"
unikalne i najpełniejsze kompendium wiedzy z zakresu gazownictwa ziemnego

Czterotomowe dzieło liczące łącznie 3345 stron, opracowane przez 63 autotów jest uporządkowanym wykładem zagadnień łańcucha paliwowego gazu ziemnego, który obejmuje: podstawy poszukiwania i wydobywania złóż gazu ziemnego, przygotowania gazu do transportu, podziemne magazynowanie gazu, różne formy przesyłania gazu ziemnego, dystrybucję gazu do odbiorców i użytkowanie gazu ziemnego. Wymienione ogniwa łańcucha paliwowego uzupełniono zagadnieniami opomiarowania, ochrony antykorozyjnej, BHP i ochrony środowiska, wymaganiami prawnymi dotyczącymi projektowania i budowy sieci gazociągowej, systemami zarządzania i efektywności ekonomicznej inwestycjiw gazownictwie.
Książki zostały wydane przy wsparciu finansowym: PGNiG S.A., OGP GAZ SYSTEM S.A., EuRoPol GAZ S.A., INVESTGAS S.A., Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Common S.A.,
ATLAS Sp. z o.o., GAZOPROJEKT S.A., IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA, IZOSTAL S.A.,
Budownictwo Naftowe Naftomontaż Sp. z o.o., ATREM S.A., TESGAS S.A., MSiR Alpejczyk przy PGNiG S.A.,
CONTROL PROCESS S.A., EWE Energia Sp. z o.o., Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. 
P.B. „Gazownia Serwis" Sp. z o.o.

 

Aktualności

05 sierpnia 2016

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału SITPNiG w Poznaniu

7 czerwca 2016 r. odbyło się X Walne Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Poznaniu.
Delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych Kół działających w Oddziale oraz Członkowie Honorowi SITPNiG podsumowali dokonania Oddziału w mijającej kadencji lat 2012 – 2016 oraz prowadzili debatę na temat działalności SITPNiG w przyszłej kadencji.

czytaj więcej

01 sierpnia 2016

Spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego z Zarządem i Radą Nadzorczą Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.

27 lipca 2016 r. w Sali konferencyjnej Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego  Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego kol. prof. dr hab. inż. Stanisława Rychlickiego – prezesa SITPNiG i kol. dr inż. Stanisława Szafrana – sekretarza generalnego SITPNiG z Zarządem i Radą Nadzorczą Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.  Inicjatywa spotkania wyszła ze strony przedstawicieli  Zarządu Głównego SITPNiG i została życzliwie przyjęta przez  Władze PGNiG S.A. czytaj więcej

12 lipca 2016

VIII posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

29 czerwca 2015 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się  VIII posiedzenie XXIV kadencji  Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Obradom przewodniczyło Prezydium w składzie kol. kol.: Janusz Szpytko (SITPH) - przewodniczący,  Dariusz Raczkowski (TJO Warszawa) - wiceprzewodniczący i Sławomir Pataj (STOP) - wiceprzewodniczący.

czytaj więcej
 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Lubicz 25/719,
31-503 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry