Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Witamy serdecznie

Na stronie największej polskiej organizacji naukowo-technicznej inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego!

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

jest kontynuatorem polskich, naftowych organizacji technicznych działających od drugiej połowy XIX wieku na ziemiach polskich, zarówno w okresie zaborów, jak i w okresie II Rzeczpospolitej PolskiejRazem uratujmy Muzeum Techniki i Przemysłu

Wypełnij deklarację poparcia

 "RATUJEMY MUZEUM TECHNIKI"

 Bóbrka w letnim słońcu 

"Vademecum Gazownika"
unikalne i najpełniejsze kompendium wiedzy z zakresu gazownictwa ziemnego

Czterotomowe dzieło liczące łącznie 3345 stron, opracowane przez 63 autotów jest uporządkowanym wykładem zagadnień łańcucha paliwowego gazu ziemnego, który obejmuje: podstawy poszukiwania i wydobywania złóż gazu ziemnego, przygotowania gazu do transportu, podziemne magazynowanie gazu, różne formy przesyłania gazu ziemnego, dystrybucję gazu do odbiorców i użytkowanie gazu ziemnego. Wymienione ogniwa łańcucha paliwowego uzupełniono zagadnieniami opomiarowania, ochrony antykorozyjnej, BHP i ochrony środowiska, wymaganiami prawnymi dotyczącymi projektowania i budowy sieci gazociągowej, systemami zarządzania i efektywności ekonomicznej inwestycjiw gazownictwie.
Książki zostały wydane przy wsparciu finansowym: PGNiG S.A., OGP GAZ SYSTEM S.A., EuRoPol GAZ S.A., INVESTGAS S.A., Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Common S.A.,
ATLAS Sp. z o.o., GAZOPROJEKT S.A., IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA, IZOSTAL S.A.,
Budownictwo Naftowe Naftomontaż Sp. z o.o., ATREM S.A., TESGAS S.A., MSiR Alpejczyk przy PGNiG S.A.,
CONTROL PROCESS S.A., EWE Energia Sp. z o.o., Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. 
P.B. „Gazownia Serwis" Sp. z o.o.

 

Aktualności

25 września 2016

XVI posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG

23 września 2016 r. w Sali Rotundy pawilonu Exalo Drilling Sp. z oo. w Krakowie odbyło się XVI posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego – ostanie w bieżącej kadencji. Posiedzeniu przewodniczył kol. prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki – prezes SITPNiG.

czytaj więcej

18 września 2016

Wykład w AGH Johna Macpersona - distinquished lecturer SPE

Rada Wykonawcza Sekcji Polskiej SPE
oraz
Zarząd Grupy Studenckiej SPE przy AGH mają zaszczyt zaprosić
na wykład SPE Distinguished Lecturer


Johna Macphersona

"Automation of the Drilling System: What has been done, what is being done,
and why it is important"


Wykład odbędzie się w dniu 19 września (poniedziałek) 2016 roku, o godz. 11: 30,
sala nr 327, III piętro, paw. A4, AGH al. Mickiewicza 30 w Krakowie.
Po wykładzie przewidziana jest dyskusja na tematy związane z wykładem.

czytaj więcej

04 września 2016

I posiedzenie Komisji Wyborczej XXXIX Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG

30 sierpnia 2016 r. w Sali Prezydialnej Zarządu Głównego SITPNiG odbyło się I posiedzenie Komisji Wyborczej XXXIX Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Zgodnie z zapisami § 60 Statutu SITPNiG w posiedzeniu uczestniczyli prezesi Zarządów Oddziałów SITPNiG wybrani na Walnych Zgromadzeniach Delegatów Oddziałów SITPNiG w bieżącej kampanii sprawozdawczo-wyborczej, sekretarz generalny, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Rady Seniorów. Posiedzeniu przewodniczył kol. dr inż. Dominik Staśko - prezes Oddziału Krakowskiego SITPNiG, który jest gospodarzem XXXIX WZD. Głównymi tematami posiedzenia były:

  • Omówienie zadań Komisji Wyborczej,
  • Przyjęcie propozycji liczebności władz naczelnych i organów Stowarzyszenia wybieranych w nowej kadencji,
  • Wyłonienie kandydatur na prezesa SITPNiG w nowej kadencji i upoważnienie przewodniczącego Komisji do przeprowadzenia rozmów w tej sprawie.
czytaj więcej
 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Lubicz 25/719,
31-503 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry